Monthly Archives: februari 2016

Geluidhinder uit een bovengelegen appartement

Van onze advocaat VvE. Op 22 december 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over geluidhinder uit een bovengelegen appartement. Veroordeling volgt tot aanpassing van de vloer omdat niet is voldaan aan de eisen van de splitsingsakte en van de bouwvergunning. Geïntimeerde heeft in eerste aanleg gevorderd, kort gezegd, dat de rechtbank voor recht verklaart [...]

Door | 24 februari 2016

Uitleg van een splitsingsakte en -reglement

Van onze advocaat VvE. Op 19 januari  november 2016 heeft het Gerechtshof  uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte De grief van appellante is gericht tegen voormelde beslissing van de kantonrechter. Appellante betoogt dat gedurende de acht/negen jaar dat zij eigenaar is, de VvE nimmer een beroep heeft gedaan op artikel 17 lid 1 [...]

Door | 17 februari 2016

Is er een VvE van rechtswege ontstaan?

Van onze advocaat VvE. Op 24 november 2015 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over het al of niet bestaan van een vereniging van eigenaars. Bij de beoordeling van de grieven stelt het hof het volgende voorop. Ten tijde van de onderhavige splitsing, op 17 juni 1968, was het appartementsrecht geregeld in de artikelen [...]

Door | 4 februari 2016

Vervangende toestemming in het appartementsrecht

Van onze advocaat VvE. Op 14 december 2015 heeft de rechtbank Zeeland bij een verzoek om vervangende toestemming op grond van artikel 5:121 BW de vraag moeten beantwoorden of het huishoudelijk reglement boven het modelreglement gaat. De kantonrechter overwoog dat uit artikel 5:121 lid 1 BW voortvloeit dat aan de kantonrechter vervangende machtiging kan worden [...]

Door | 2 februari 2016