Monthly Archives: november 2016

VvE besluit dat al eerder is genomen

Door onze advocaat VVE: Wanneer de vergadering van de vereniging van eigenaars een besluit neemt kan het zo zijn dat niet alle leden van de VvE achter het genomen besluit staan. Het quorum en te behalen percentage stemmen  verschilt per besluit. Welke stemverhoudingen van toepassing is op het te nemen besluit kan men vinden in [...]

Door | 20 november 2016

Opheffen oude beslagen

Van onze advocaat VvE: een lid van een VvE wilde zijn appartement verkopen en de notaris ontdekte dat er nog twee oude beslagen van de VvE op het appartement rustten van vorderingen die dit lid allang had voldaan. De advocaat vraagt om vervangende toestemming om de beslagen te mogen opheffen, maar de Kantonrechter wijst dit [...]

Door | 9 november 2016

Huishoudelijke reglement van een VvE: wat mag wel en wat niet?

Door onze advocaat VvE: Een appartementsrecht ontstaat door splitsing. Dit geschiedt door middel van een splitsingsakte en in de splitsingsakte worden regels opgenomen omtrent gebruik, beheer en onderhoud. Naast de splitsingsakte geldt er een modelreglement. Een VvE kan ook een huishoudelijk reglement opstellen waarin zij aanvullende regels kan stellen. De vraag is in hoeverre alle [...]

Door | 6 november 2016