Vertegenwoordiging door VvE

Door onze advocaat VvE: De vereniging van eigenaars heeft een aantal bevoegdheden, zo ook bevoegdheden omtrent vertegenwoordiging. Artikel 5:125 lid 1 BW regelt dat aan de vergadering van eigenaars in de vereniging alle bevoegdheden toe komen, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. Op grond van artikel 5:125 lid 2 BW [...]