Monthly Archives: juli 2017

Het afgeven van een waarschuwing door de VVE

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 april 2017 uitspraak gedaan over een besluit van de VVE tot het geven van een waarschuwing vanwege grensoverschrijdend gedrag van de appartementseigenaar. De advocaat van verzoeker neemt het standpunt in dat het omstreden besluit in strijd is met de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement [...]

Door | 26 juli 2017

Vordering van VVE tot medewerking appartementseigenaar aan uitvoering van reparatiewerkzaamheden

Van onze advocaat VVE. Op 4 mei 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de vordering tot medewerking van lid van een VvE aan uitvoering van reparatiewerkzaamheden, waartoe de algemene vergadering van de VvE had besloten. Belangrijkste discussiepunt tussen de partijen is of alle noodzakelijke werkzaamheden, te weten de insecten- en schimmelbestrijding, de inspectie [...]

Door | 20 juli 2017

Toetsing besluit VVE op grond van de redelijkheid en billijkheid

Van onze advocaat VVE. Op 22 februari 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over een besluit van de VVE waarbij de appartementseigenaar toestemming was geweigerd voor het installeren van een traplift in het gemeenschappelijk trappenhuis. Beoordeeld diende te worden of de VVE bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid en naar billijkheid [...]

Door | 10 juli 2017