Monthly Archives: augustus 2017

Appartementsrecht : jacuzzi op dakterras onrechtmatig?

Van onze advocaat VvE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 juni 2017 uitspraak gedaan in kort geding over de vordering van een appartementseigenaar tot verwijdering van de jacuzzi van een andere appartementseigenaar op het dakterras van het appartement. De advocaat van eiser vordert, kort gezegd, gedaagde op straffe van dwangsommen te gebieden de jacuzzi, de [...]

Door | 31 augustus 2017

Besluit VvE nietig of vernietigbaar?

Van onze advocaat VvE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VvE over het aanbrengen van een overkapping op het dakterras nietig dan wel vernietigbaar was. De advocaat van appellant heeft in eerste aanleg verzocht het besluit van de VVE om de eigenaars van [...]

Door | 21 augustus 2017

Handhaving van ballotageregeling in akte van splitsing

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 mei 2017 uitspraak gedaan over de handhaving van ballotageregeling in akte van splitsing en het verzoek van een appartementseigenaar tot vervangende machtiging om namens VVE te mogen ontruimen. Bij notariële akte is het voormalig schoolgebouw met eigen grond, erf en verder aan- en bijbehoren, gesplitst [...]

Door | 9 augustus 2017

Bewoning appartement in strijd met splitsingsakte?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Overijssel heeft op 3 mei 2017 uitspraak gedaan over een patstelling tussen twee appartementseigenaren. Aan haar vorderingen legt de advocaat van A, kort samengevat, ten grondslag dat X en Y in strijd met het splitsingsreglement het appartementsrecht als woonruimte gebruikt en een schuur heeft opgericht, zonder dat zij daarvoor [...]

Door | 1 augustus 2017