Monthly Archives: september 2017

Inzagerecht van de appartementseigenaar op boeken, registers en bescheiden

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Gelderland heeft op 31 mei 2017 uitspraak gedaan over het inzagerecht van de appartementseigenaar op boeken, registers en bescheiden van de VVE. Eisende partij is eigenaar van een appartementsrecht en lid van VvE (gedaagde partij). Eisende partij] heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank, waarbij zij vernietiging van besluiten [...]

Door | 19 september 2017

Vervangende machtiging tot wijziging van de akte van splitsing

Van onze advocaat VVE. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de vervangende machtiging (artikel 5:140 BW) tot wijziging van de akte van splitsing. Vast staat dat in de vergadering van de VvE van 21 mei 2015 niet de vereiste meerderheid van tenminste 80% van de stemgerechtigden (artikel 5:139 lid 2 BW) heeft ingestemd met [...]

Door | 12 september 2017

Besluit VvE nietig of vernietigbaar? Vervangende toestemming?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 maart 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming tot het plaatsen van een afvoerpijp op dak nietig of vernietigbaar was en of vervangende machtiging door de rechter verleend kon worden. In eerste aanleg heeft [...]

Door | 5 september 2017