Monthly Archives: oktober 2017

Toestemming van de VVE voor Bed and Breakfast (B&B) vereist?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 augustus 2017 uitspraak gedaan over de vraag of toestemming van de VVE voor Bed and Breakfast (B&B) was vereist. In dit geding verzoekt de advocaat van geïntimeerde dat het besluit van de VvE om niet op te treden tegen B&B-verhuur primair nietig wordt verklaard wegens [...]

Door | 24 oktober 2017

Besluit tot vaststelling begroting VVE nietig wegens strijd met splitsingsakte?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 12 april 2017 uitspraak gedaan over de vordering van de VvE tot betaling vastgestelde bijdragen. Het beroep op de nietigheid van besluit tot vaststelling van de te betalen bijdragen werd door de rechter wegens strijd met splitsingsakte toegewezen. De serviceflat De M is een gebouw te [...]

Door | 17 oktober 2017

VVE : digitaal stemmen rechtsgeldig?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 24 augustus 2017 uitspraak gedaan of de VVE rechtsgeldig besluiten kan nemen door digitaal stemmen. Het verzoek van de advocaat van C strekt tot vernietiging van het besluit, met betrekking tot het wijzigen van artikel 2 lid 3 en art. 34 van de akte van splitsing, [...]

Door | 10 oktober 2017

Dient een appartementseigenaar mee te werken aan de door de VvE gewenste vervanging van de voordeuren?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 april 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een appartementseigenaar dient mee te werken aan de door de VvE gewenste vervanging van de voordeuren van de appartementen? Gedaagde is eigenaar van het appartementsrecht in het flatgebouw te Alkmaar en daarom van rechtswege lid van de [...]

Door | 2 oktober 2017