Monthly Archives: november 2017

Bezit van een zolder in een appartement door verjaring verkregen?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 juli 2017 uitspraak gedaan over de verkrijgende verjaring van een zolder in een appartement. Is het bezit van de zolder in het appartement door verjaring verkregen? De eerste grief van de advocaat van appellant raakt de kern van de zaak: hij stelt dat hij sinds [...]

Door | 21 november 2017

Medewerking van lid van VvE verplicht aan uitvoering van reparatiewerkzaamheden?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Limburg heeft op 4 mei 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot medewerking van een lid van de VvE tot uitvoering van reparatiewerkzaamheden in het appartement, waartoe de algemene vergadering van de VvE had besloten. Gedaagde is eigenaar van het appartement, dat deel uitmaakt van een appartementencomplex. De VvE [...]

Door | 17 november 2017

Is het dakterras van appartementseigenaar onrechtmatig wegens aantasting van de privacy?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 7 juli 2017 uitspraak gedaan over de vraag of het dakterras van een appartementseigenaar onrechtmatig was vanwege de aantasting van de privacy. De advocaat van eiser stelt dat het bouwen van het dakterras door gedaagden in strijd zal zijn met artikel 5:50 BW nu dit dakterras [...]

Door | 8 november 2017