Monthly Archives: december 2017

Besluit van de VvE nietig? Uitleg van het splitsingsreglement

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 24 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit tot het doen van uitgaven door de VvE nietig was. De rechter geeft uitleg aan het splitsingsreglement.   De advocaat van appellant heeft als grondslag voor zijn vorderingen aangevoerd dat hij van het in depot [...]

Door | 29 december 2017

VVE : verzoek tot verlenen van machtiging tot wijziging akte van splitsing : wijziging bestemming van bedrijfsruimte naar detailhandel. Redelijke weigering van VVE? Overlast?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 oktober 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot het verlenen van een machtiging tot wijziging van de akte van splitsing op de voet van artikel 5:140 lid 1 BW. De wijziging betrof een wijziging van de bestemming van de bedrijfsruimte van kantoorruimte/kapsalon/schoonheidssalon naar detailhandel. Het was [...]

Door | 20 december 2017

Mag de VvE een appartementseigenaar toestemming weigeren om zijn dakterras aan te aanpassen? Op- of aanbouw?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 22 september 2017 uitspraak gedaan over de vraag of de vereniging van eigenaren (VvE) een appartementseigenaar toestemming mocht weigeren om zijn dakterras aan te passen. Was sprake van een op- of aanbouw? Uitgegaan wordt van het volgende. Verweerster VVE omvat in totaal vijftien appartementsrechten, waaronder zeven [...]

Door | 14 december 2017

Begroting van schade in verband met asbestbesmetting van appartementen. Waardedaling. Aansprakelijkheid van VvE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 augustus 2017 uitspraak gedaan over  schadevergoeding in verband met een asbestbesmetting van meerdere appartementen en de waardedaling hierdoor van de appartementen : was de VVE tevens aansprakelijk? Herstelwerkzaamheden in verband met de sanering Vast staat dat de renovatiewerkzaamheden door EVG op 16 december 2014 zijn stilgelegd [...]

Door | 8 december 2017

Vervangende toestemming achteraf voor herstelwerkzaamheden aan appartement

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 september 2017 uitspraak gedaan over vervangende toestemming achteraf voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan een appartement. Tijdens de vergadering van de VvE op 3 november 2016 is formeel geen besluit genomen over de in opdracht van verzoeker 1] en verzoeker 2 verrichte werkzaamheden. Naar het oordeel van [...]

Door | 3 december 2017