Monthly Archives: januari 2018

VVE. Vordering tot naleving van het modelreglement en betaling van achterstallige bijdragen onderhoud

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 november 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot naleving van artikelen 9, 12 en 16 van het modelreglement en tot betaling van achterstallige bijdragen wegens onderhoud appartement. VVE. Vordering tot naleving van het modelreglement. Betaling achterstallige bijdragen De VVE vordert dat de rechtbank eiser gebiedt [...]

Door | 25 januari 2018

Appartementsrecht. Geluidsoverlast vanwege houten vloer. Onredelijke hinder?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 20 november 2017 uitspraak gedaan over geluidsoverlast vanwege een houten vloer. Was sprake van onredelijke hinder? De eigenaresse van een op 1-hoog gelegen appartement in Amsterdam moet haar houten vloer beter isoleren zodat de onderbuurvrouw geen geluidsoverlast meer ondervindt. Sinds augustus 2012 is eiseres eigenaar van [...]

Door | 17 januari 2018

Algemene ledenvergadering van VvE bijeengeroepen door aantal appartementseigenaren in strijd met akte van splitsing. Vernietiging van de in die vergadering genomen besluiten?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 30 oktober 2017 uitspraak gedaan over het oproepen van een algemene ledenvergadering van de VvE door een aantal appartementseigenaren, die in strijd was met de akte van splitsing was. Vernietiging van de in die vergadering genomen besluiten? Verzoeker A en verzoeker B, alsmede de indieners van [...]

Door | 10 januari 2018

Besluit VVE tot geldelijke bijdrage wegens achterstallig onderhoud nietig?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot een geldelijke bijdrage wegens achterstallig onderhoud nietig was. De advocaat van eiseres vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad de VvE te bevelen zich per ommegaande te onthouden van de tenuitvoerlegging van [...]

Door | 5 januari 2018