Monthly Archives: februari 2018

Koopovereenkomst ter zake van woning (appartement) in grachtenpand. In souterrain, vóór de verkoop jegens koper (VVE) aangemerkt als riante slaapkamer, is veelvuldig wateroverlast. Verkoper heeft ter zake informatieplicht geschonden. Non-conformiteit.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Den Haag heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over een koopovereenkomst ter zake van een woning (appartement) in grachtenpand. In souterrain, vóór de verkoop jegens koper aangemerkt als riante slaapkamer, is veelvuldig wateroverlast. Verkoper heeft ter zake informatieplicht geschonden. Non-conformiteit. De VvE vordert - samengevat - hoofdelijke veroordeling [...]

Door | 28 februari 2018

Verzoek vernietiging besluit VvE. Belangenverstrengeling? Besluit strijd met redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 5 december 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE. Belangenverstrengeling? Besluit VVE is strijd met de redelijkheid en billijkheid? Verzoekers verzoeken de kantonrechter het in de ledenvergadering van 21 juli 2017 genomen besluit te vernietigen. Verzoekers leggen aan het [...]

Door | 24 februari 2018

VVE. Besluit tot afwijzing van verzoek aanbrengen terrasoverkapping. Vernietiging besluit? Vervangende machtiging?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 mei 2017 uitspraak gedaan over een besluit van de VVE tot afwijzing van een verzoek tot het aanbrengen van een terrasoverkapping. Vernietiging besluit? Vervangende machtiging? Artikel 5:221 BW Het gaat in deze zaak om het volgende. Op 25 juli 2008 is het gebouw met [...]

Door | 14 februari 2018

Beroep tegen besluit VvE tot wijziging huishoudelijk reglement. Wijziging houdt een andere verdeling in van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Besluit VVE nietig?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 november 2017 uitspraak gedaan over een beroep tegen een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging van het huishoudelijk reglement. Wijziging houdt een andere verdeling in van de kosten dan staat opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in de splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten [...]

Door | 8 februari 2018