Monthly Archives: maart 2018

Verzoek bevel tot wijziging splitsingsakte. Terras niet opgenomen in splitsingsakte. Afwijzing van het verzoek van de VvE om voorwaarde aan het bevel te verbinden.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Rotterdam heeft op 2 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot afgifte van een bevel tot wijziging van de splitsingsakte op grond van artikel 5:144 lid 1 onder c BW. Terras niet opgenomen in splitsingsakte. Afwijzing van het verzoek van de VvE om voorwaarde aan het bevel te [...]

Door | 14 maart 2018

Appartementsrecht. Commerciële verhuur toegestaan? Uitleg splitsingsakte, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement. Nietigheid boetebesluiten?

Van onze advocaat VVE. De advocaat-generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 6 oktober 2017 de vraag besproken of commerciële verhuur toegestaan van een appartement was toegestaan. Uitleg splitsingsakte, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement. Nietigheid boetebesluiten op grond van artikel 5:129 BW in verbinding met artikel 2:14 BW. Het op het appartementencomplex van [...]

Door | 8 maart 2018