Monthly Archives: april 2018

Vernietiging besluit VVE. Toetsing van totstandkoming en van inhoud besluit VVE.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 november 2017 uitspraak gedaan over de maatstaf van toetsing van de vernietiging van besluiten van de VvE. Vernietigbaarheid besluiten VvE. Volledige toetsing voor zover het gaat om wijze van totstandkoming besluit. Marginale toetsing voor zover het gaat om inhoud besluit. De appartementseigenaar heeft de kantonrechter [...]

Door | 28 april 2018

Geschil tussen de twee appartementseigenaren in een VvE over de splitsingsakte, over achterstallig onderhoud en de kosten ten behoeve van het onderhoud.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over een geschil tussen de twee appartementseigenaren in een VvE over de splitsingsakte, de gemaakte kosten ten behoeve van het onderhoud en over het nog achterstallig onderhoud. Het hof zal de grieven gezamenlijk behandelen. Deze grieven zijn naar de kern genomen [...]

Door | 19 april 2018

Uitleg splitsingsakte. Servicekosten. Boete? Dwangsom?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 maart 2018 uitspraak gedaan over de verschuldigdheid en het moment van betaling van de servicekosten, de uitleg van de splitsingsakte, over de opgelegde boete en het verzoek tot het opleggen van een dwangsom ter nakoming van de servicekosten. Gedaagde is eigenaar van een appartementsrecht en [...]

Door | 12 april 2018

Onderhoudskosten gemeenschappelijke gedeelten VVE. Onverschuldigd betaald?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Gelderland heeft op 28 februari 2018 uitspraak gedaan over de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementsrecht. Onverschuldigde betaling? VvE Gebouw A legt aan haar vorderingen ten grondslag dat VvE Parkeerkelder ten onrechte te veel kosten bij (onder andere) VvE Gebouw A in rekening heeft gebracht. Op grond [...]

Door | 5 april 2018