Monthly Archives: mei 2018

Feitelijke splitsing overeenkomstig de splitsingsakte. Nakoming en dwangsom.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over een geschil tussen de twee appartementseigenaren in een VvE die uit twee leden bestaat. Het geschil betrof het realiseren van een feitelijke splitsing overeenkomstig de splitsingsakte. De veroordeling tot het realiseren van een feitelijke splitsing De rechtbank heeft de appartementseigenaar [...]

Door | 31 mei 2018

Vernietiging besluit VVE. Besluit VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 5 december 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE. Was er sprake van belangenverstrengeling? Was het genomen besluit van de VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Ten aanzien van een verzoek tot vernietiging geldt op grond van artikel [...]

Door | 25 mei 2018

Besluit VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Is de lift gemeenschappelijk?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de lift een gemeenschappelijk gedeelte was of enkel ten behoeve voor een privé-gedeelte diende te worden aangemerkt. Was het besluit van de VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Is de lift gemeenschappelijk? Tussen partijen staat vast [...]

Door | 20 mei 2018

Besluit VVE nietig? Termijn voor vernietiging besluit. Schadevergoeding wegens vocht- en schimmelschade? Ingebrekestelling.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 januari 2018 uitspraak gedaan over de vernietigbaarheid van een besluit van de VVE, de termijn voor het instellen van een verzoek tot vernietiging van het besluit van de VVE en over schadevergoeding wegens vocht- en schimmelschade in het appartement. Beroep op vernietiging is niet gedaan [...]

Door | 11 mei 2018