Monthly Archives: mei 2018

Feitelijke splitsing overeenkomstig de splitsingsakte. Nakoming en dwangsom.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over een geschil tussen de twee appartementseigenaren in een VvE die uit twee leden bestaat. Het geschil betrof het realiseren van een feitelijke splitsing overeenkomstig de splitsingsakte. De veroordeling tot het realiseren van een feitelijke splitsing De rechtbank heeft de appartementseigenaar [...]

Door | 31 mei 2018

Besluit VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Is de lift gemeenschappelijk?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de lift een gemeenschappelijk gedeelte was of enkel ten behoeve voor een privé-gedeelte diende te worden aangemerkt. Was het besluit van de VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Is de lift gemeenschappelijk? Tussen partijen staat vast [...]

Door | 20 mei 2018

Besluit VVE nietig? Termijn voor vernietiging besluit. Schadevergoeding wegens vocht- en schimmelschade? Ingebrekestelling.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 januari 2018 uitspraak gedaan over de vernietigbaarheid van een besluit van de VVE, de termijn voor het instellen van een verzoek tot vernietiging van het besluit van de VVE en over schadevergoeding wegens vocht- en schimmelschade in het appartement. Beroep op vernietiging is niet gedaan [...]

Door | 11 mei 2018

Besluit VVE. Onderhoud. Vervangende machtiging van kantonrechter?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 31 januari 2018 uitspraak gedaan over de vervangende machtiging van de kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Partijen verschillen in dit geding in de kern van mening over het antwoord op de vraag of de appartementseigenaren het op 19 oktober 2016 genomen en op 6 april 2017 [...]

Door | 2 mei 2018