Monthly Archives: juni 2018

Hinder. Geluidoverlast. Houten vloer. Aanbrengen isolatie. Kortdurende verhuur van privégedeelten aan toeristen toegestaan?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 20 november 2017 uitspraak gedaan over geluidoverlast van een bovengelegen appartement en over de vraag of kortdurende verhuur van privégedeelten aan toeristen was toegestaan. Sinds augustus 2012 is eiseres appartementseigenaar van de woning. Gedaagde heeft de bovengelegen woning gekocht in november 2015. De woningen maken deel [...]

Door | 30 juni 2018

Geschil tussen VVE en een van haar leden. Sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen? Onrechtmatige uitlatingen? Nakoming modelreglement. Dwangsom.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een geschil tussen de VVE en een van haar leden. Was sprake van een ernstig verstoorde verhouding? Onrechtmatige uitlatingen? Nakoming modelreglement. Opleggen van een dwangsom. De rechter oordeelt als volgt. Gebod zich te onthouden van bepaalde uitspraken De VvE vordert dat de rechter [...]

Door | 22 juni 2018

Besluit VVE tot afwijzing aanbrengen terrasoverkapping vernietigbaar? Architectonisch uiterlijk.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE betreffende de weigering van de VVE om een terrasoverkapping te mogen aanbrengen. Besluit tot afwijzing van verzoek aanbrengen terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Artikel 5:221 BW De appartementseigenaar heeft de kantonrechter [...]

Door | 15 juni 2018

Nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit van de VvE. Welke beroepstermijn geldt? Uitleg splitsingsakte en splitsingsreglement. Bestemming en gebruik.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de nietigheid of de vernietigbaarheid van een besluit van de VvE. Welke beroepstermijn geldt? Welke inhoud heeft het besluit? Wordt daarbij de in de Splitsingsakte voorgeschreven bestemming gewijzigd, of slechts een afwijkend gebruik toegestaan? Welke beroepstermijn geldt? Besluiten van rechtspersonen die [...]

Door | 6 juni 2018