Monthly Archives: juli 2018

Appartementsrecht. VVE. Geluidsoverlast. Geluidshinder. Onrechtmatige daad. Zelfstandige woonruimte?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 juli 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de verhuurder van een appartement aansprakelijk is voor de ernstige geluidsoverlast die vier studenten die daar wonen, veroorzaken voor hun onderbuurvrouw. Zelfstandige woonruimte? In de splitsingsakte staat in artikel 17.4 vermeld dat het appartement op de derde [...]

Door | 27 juli 2018

Zijn de eigenaren van een appartement in het centrum van Amsterdam aansprakelijk voor de schade die de onderbuurman opliep door lekkages? Bewijs.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 juli 2018 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een appartementseigenaar voor wateroverlast. Eiser is eigenaar van het appartement op de eerste verdieping van. Gedaagde is eigenaar van het bovenliggende appartement, gelegen op de tweede verdieping. Op 22 juni 2017 heeft het hevig geregend. Diezelfde dag [...]

Door | 22 juli 2018

Appartementsrecht. VVE. Mede-eigendom. Vernietiging huishoudelijk reglement? Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van het huishoudelijke reglement van een VVE. Essentieel voor de beoordeling van het geschil is dat appartementseigenaren tezamen twee geschakelde appartementen bewonen. Samen beschikken zij over vier speelrechten. De kern van het geschil betreft de vraag [...]

Door | 13 juli 2018

In gebruik geven van appartement. Overlast. Onrechtmatige daad. Ontruiming?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Overijssel heeft op 14 maart 2018 in kort geding uitspraak gedaan over overlast veroorzaakt door de gebruiker van een appartement. Ontruiming? In een kort geding is een vordering tot ontruiming slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vordering eveneens toewijst en indien van de eisende partij [...]

Door | 5 juli 2018