Monthly Archives: augustus 2018

Appartementsrecht. Zijn de schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk? Splitsingstekening.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk gedeelte zijn. Gedaagde is sinds 2011 eigenaar van het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning en verdere toebehoren, welk appartement deel uitmaakt van de onroerende zaak ten behoeve waarvan de [...]

Door | 9 augustus 2018

Besluit VVE tot niet verlenen toestemming ontgeuringsinstallatie op plat dak nietig of vernietigbaar? Vervangende toestemming van rechter?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor een ontgeuringsinstallatie op een plat dak nietig of vernietigbaar was. In eerste aanleg heeft de appartementseigenaar primair verzocht het besluit nietig te verklaren, en subsidiair dat [...]

Door | 2 augustus 2018