Monthly Archives: september 2018

Wijziging van splitsingsakte. Besluitvorming. Goederenrechtelijke verhouding. Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 april 2018 uitspraak gedaan over de wijziging van een splitsingsakte. Besluitvorming. Goederenrechtelijke verhouding. Redelijkheid en billijkheid. Het besluit uit 1994 ziet op de verdeling van de onderhoudskosten. Van belang is daarbij het bepaalde in artikel 5:113 lid 2 BW: de eigenaren dienen onderling en jegens [...]

Door | 29 september 2018

Procederen binnen het appartementsrecht. Bevoegdheid. Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Stemrechtverhouding. Wijziging van de akte van splitsing.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 april 2018 uitspraak gedaan over de wijze van procederen binnen het appartementsrecht. Bevoegdheid. Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Stemrechtverhouding. Wijziging van de akte van splitsing. De bevoegdheid van de kantonrechter. De appartementseigenaar verzoekt allereerst nietigverklaring dan wel vernietiging van een aantal besluiten die zijn genomen op de [...]

Door | 21 september 2018

Appartementsrecht. Splitsing. Eigendom of mede-eigendom van de omliggende gronden?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Den Haag heeft op 19 april 2018 uitspraak gedaan over het appartementsrecht en de eigendom van de omliggende gronden, die niet in de splitsing waren betrokken. Bij de splitsing in appartementsrechten is de omliggende grond niet mee-gesplitst. De eigenaren van de appartementsrechten zijn mede-eigenaar geworden van de grond. Ingevolge [...]

Door | 14 september 2018

Besluit van VvE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 24 april 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE op grond van artikel 5:130 BW. De VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte, terwijl de maten van verzoekers appartement niet juist zijn vermeld. Gelet op geringe [...]

Door | 7 september 2018