Monthly Archives: november 2018

VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen.

VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen. Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Partijen verschillen in dit geding in de kern van mening [...]

Door | 29 november 2018

Verdeling eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert regie bij de verdeling: spoorboekje voor taxatie en overdracht. Waardering appartement. Toedeling of verkoop aan een derde.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert de regie bij de verdeling. Spoorboekje voor taxatie en overdracht. Partijen zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten en [...]

Door | 22 november 2018

Nietig besluit VVE? Uitleg van splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 27 maart 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van de splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten? De appartementseigenaar heeft zich tot de kantonrechter gewend met een aantal verzoeken, waarna de VvE daartegen verweer heeft gevoerd en van haar kant enige [...]

Door | 17 november 2018

Wie moet kosten van het onderhoud van het dak van het balkon betalen: appartementseigenaar of de VvE?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag wie de kosten van het onderhoud van het dak van het balkon moet betalen: de appartementseigenaar of de VvE? Het gaat in deze zaak, kort gezegd, om de volgende feiten. Verzoekers zijn ieder appartementseigenaar en als zodanig [...]

Door | 8 november 2018

Geschil tussen appartementseigenaren. Geluidhinder. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2018 uitspraak gedaan over een geschil tussen appartementseigenaren. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing. Harde vloerbedekking Aan de gevorderde veroordeling van gedaagde de harde voerbedekking te verwijderen, heeft eisers het volgende ten grondslag gelegd. Uit artikel 17 [...]

Door | 1 november 2018