Monthly Archives: januari 2019

Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 januari 2019 uitspraak gedaan over het procederen namens de VVE. De voorzitter procedeert namens de VvE. De VvE wordt echter niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, omdat geen machtiging aan de ledenvergadering of aan de kantonrechter (artikel 5:121 BW) is gevraagd voor het mogen procederen. De [...]

Door | 25 januari 2019

Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 januari 2019 uitspraak gedaan over een wijziging van de splitsingsakte bij het wijzigen van de bestemming in de akte van splitsing. De kantonrechter zal omwille van de overzichtelijkheid van deze beschikking eerst ingaan op de bevoegdheid en daarna het verzoek tot wijziging van de splitsingsakte [...]

Door | 17 januari 2019

Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE over een procesvolmacht beschikte en over het juridische eigendom van een appartementsrecht. Appellante en appellant zijn echtelieden. Appellant heeft het appartement op een veiling gekocht, maar de levering heeft plaatsgevonden aan appellante. Ontbreken van een [...]

Door | 13 januari 2019

Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 december 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Was de verhuur aan studenten onrechtmatig? Eiseres is eigenaar en bewoner van het appartementsrecht in A. Gedaagde is eigenaar van het bovengelegen appartement. De beide appartementsrechten zijn ontstaan doordat eiseres het gehele pand bij een [...]

Door | 6 januari 2019