Monthly Archives: februari 2019

Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de weigering van het geven van toestemming door de VvE voor wijzigingen vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Weigering in strijd met artikel 2:8 BW, vervangende machtiging [...]

Door | 21 februari 2019

VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Limburg heeft op 23 januari 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging van de rechter om een inpandige niet vergunning-plichtige verbouwing van de loggia toe te staan die van buiten niet of nauwelijks zichtbaar is en die geen invloed heeft op de constructie van het appartementencomplex. Precedentwerking? Architectonisch [...]

Door | 8 februari 2019

VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over het handhaven van een verbod tot het betreden van het dakterras van het appartement en over de kosten van de handhaving van het verbod. De grief heeft betrekking op de kosten van een door de VvE aangebracht slot op de [...]

Door | 2 februari 2019