Monthly Archives: maart 2019

VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over het plaatsen van een scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte van een appartement. Was het besluit van de VVE tot verwijdering vernietigbaar? In dit geding heeft geïntimeerde om vernietiging verzocht van het besluit van de VvE van 15 augustus 2017 en [...]

Door | 27 maart 2019

VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 maart 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte van het appartementsrecht van twee leden. Bij verweerschrift in hoger beroep is door de VvE en belanghebbende onder meer betoogd dat de daken op de eerste verdieping tot de privégedeelten van de appartementsrechten (A) 2 [...]

Door | 25 maart 2019

Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE geheel of slechts partieel nietig verklaard moest worden. De grief is gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat het besluit van 3 december 2014 (geheel) nietig is. In de toelichting op [...]

Door | 14 maart 2019

Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE onrechtmatig gehandeld had. Vordering van appartementseigenaar van een serviceflat tegen de Vereniging tot verlening van diensten (VvD) aan de bewoners van de serviceflat uit onrechtmatige daad omdat deze Vereniging ten onrechte beletsels heeft opgeworpen tegen [...]

Door | 10 maart 2019

VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 februari 2019 uitspraak gedaan over het appartementsrecht. Het appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Gedaagde heeft niet betwist dat hij als eigenaar van het appartement van rechtswege lid is van de VvE en uit hoofde van dit lidmaatschap is gehouden tot hoofdelijke betaling van [...]

Door | 2 maart 2019