Monthly Archives: april 2019

Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de toestemming van de VVE vereist was voor de plaatsing van koelunits van een supermarkt op het dak van het appartement. Kort gezegd gaat het bij de uitleg van de splitsingsakte om de in de splitsingsstukken [...]

Door | 27 april 2019

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE op grond van de redelijkheid en billijkheid. Vernietiging van het besluit van de VVE? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE. De verzoeken van appellanten in eerste aanleg richtten zich op vernietiging [...]

Door | 21 april 2019

Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Overijssel heeft op 9 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de besluiten van de VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig waren? Was het besluit van de VVE in strijd met het Modelreglement? De kantonrechter zal allereerst beoordelen of hij [...]

Door | 12 april 2019

Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan over een klacht van de VVE tegen een notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht bij de verkoop van een appartement. Klaagster stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht van [...]

Door | 6 april 2019