Monthly Archives: mei 2019

Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE betreffende de weigering van de VVE om een terrasoverkapping te mogen aanbrengen. Besluit tot afwijzing van verzoek aanbrengen terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Artikel 5:221 BW De appartementseigenaar heeft de kantonrechter [...]

Door | 30 mei 2019

VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot wijziging van de splitsingsakte op grond van artikel 5:144 BW omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Verzoekers hebben aan hun verzoek ex artikel 5:144 BW ten grondslag gelegd dat ten onrechte niet in de splitsingsakte [...]

Door | 27 mei 2019

Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie op een plat dak nietig of vernietigbaar was. In eerste aanleg heeft de appartementseigenaar primair verzocht het besluit nietig te verklaren, [...]

Door | 17 mei 2019

VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE op grond van artikel 5:130 BW. De VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte, terwijl de afmetingen van verzoekers appartement niet juist waren vermeld. Naar de mening van de [...]

Door | 10 mei 2019

Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Gelderland heeft op 1 maart 2019 In kort geding uitspraak gedaan over een besluit van een VvE waarbij appartementseigenaren werden gebonden aan het plaatsen van een bepaald merk en type ketel. Het meest verstrekkende verweer dat gedaagde heeft opgeworpen is dat het bestuur van de vereniging niet bevoegd is [...]

Door | 4 mei 2019