Monthly Archives: juni 2019

VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

Van onze advocaat VVE. De Hoge Raad heeft op 21 juni 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van besluiten van de VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW. Het middel klaagt, [...]

Door | 27 juni 2019

VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van de onderhoudskosten. De vve heeft bij memorie van antwoord tevens akte houdende vermeerdering van eis haar vordering verhoogd met een bedrag van € 282,00, zijnde de achterstallige (voorschot)bijdragen over de maanden mei en juni 2017. In zoverre [...]

Door | 22 juni 2019

Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Is ondanks de bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan? De kern van het geschil betreft de vraag of het eigenaars van appartementsrechten met de bestemming woning op grond van de splitsingsakte wel [...]

Door | 17 juni 2019

VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Behoorde het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Dit geschil draait om het volgende. Bij de bouw van het appartementencomplex is de vloerplaat van het balkon van verzoeker te hoog afgehangen. Als gevolg hiervan was niet [...]

Door | 6 juni 2019