Monthly Archives: augustus 2019

VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan over het onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten in het appartementsrecht, over de uitleg van de splitsingsakte en de vraag of het besluit van de VVE nietig was. De advocaat van de appartementseigenaar heeft aangevoerd dat het besluit van de VvE ter zake vernieuwing [...]

Door | 26 augustus 2019

Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte ten aanzien van het gebruik en besteminning van een berging. In dit geding hebben de appartementseigenaren een aantal vorderingen tegen een andere appartementseigenaar ingesteld die alle berusten op de stelling dat zij al jarenlang veel geluidshinder ervaren van de [...]

Door | 18 augustus 2019

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor de opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband. Geïntimeerde is (mede)eigenaar van het appartementsrecht met betrekking tot de woning. Als zodanig is hij lid van de VvE. Aanvankelijk was het [...]

Door | 11 augustus 2019

Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 18 juli 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot vervangende machtiging van de rechter ten aanzien van een verbouwing van een appartement. De appartementseigenaar heeft een verzoek ingediend tot vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW. De appartementseigenaar verzoekt, samengevat, primair vervangende machtiging om namens de VvE [...]

Door | 2 augustus 2019