Monthly Archives: september 2019

Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 september 2019 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van een verzoek tot de vernietiging van een besluit van de VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE [...]

Door | 24 september 2019

Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE tot verwijdering van zonpanelen in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Deze procedure gaat over vakantiehuisjes in een bungalowpark. Het park bestaat uit 35 luxe recreatiewoningen. Voor het beheer van het park en de gemeenschappelijke [...]

Door | 16 september 2019

VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 26 juli 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van de splitsingsakte ten aanzien van een horecaverbod. Met betrekking tot de gevraagde verklaring voor recht heeft de advocaat van de appartementseigenaar aangevoerd dat deze niet in een verzoekschriftprocedure kan worden verzocht. De verklaring voor recht is geregeld in artikel 3:302 Burgerlijk [...]

Door | 9 september 2019

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters in strijd was met het splitsingsreglement. Uitleg van het splitsingsreglement. De grief in hoger beroep houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de sinds 2007 gehanteerde wijze van [...]

Door | 1 september 2019