Monthly Archives: oktober 2019

VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk was wegens een verbouwing en een uitbouw. De rechter ziet aanleiding als eerste het beroep op nietigheid wegens strijd met de splitsingsakte te behandelen. Volgens de appartementseigenaar is besluit onverenigbaar met de in de [...]

Door | 29 oktober 2019

Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan over het lidmaatschap van een VvE en over de verplichting om gemeenschappelijke kosten te betalen. Als iemand een appartement heeft, is hij niet gewoon eigenaar van een huis, maar van een appartementsrecht. Een appartement is deel van een complex, in dit geval een groep boven- [...]

Door | 21 oktober 2019

Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 3 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen. Op grond van artikel 5:130 jo. artikel 2:15 BW is een besluit vernietigbaar indien het strijdig is met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid [...]

Door | 14 oktober 2019