Monthly Archives: november 2019

VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig was. Het hof stelt voorop dat ingevolge art. 5:130 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) juncto art. 2:15 BW een appartementseigenaar aan de kantonrechter kan [...]

Door | 25 november 2019

Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE nietig was op grond van strijdigheid met de splitsingsakte. De appartementseigenaren voeren aan dat voor het aanbrengen van grotere balkons op de eerste, tweede en derde verdieping een wijziging van de splitsingsakte en -tekening nodig is, [...]

Door | 20 november 2019

VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt was in twee afzonderlijke besluiten van de VVE. Appellanten menen dat het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte is opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten: een besluit tot het [...]

Door | 12 november 2019

VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 september 2019 uitspraak gedaan over een verbod om een appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren. Werd er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning? De VvE heeft in eerste aanleg in conventie gevorderd een verklaring voor recht dat appellant in strijd handelt met de [...]

Door | 5 november 2019