Monthly Archives: december 2019

VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over een vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Was een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk? De advocaat van eiseres vordert op grond van deze splitsingsakte nakoming van enkele verplichtingen, te weten het opstellen van een begroting voor jaarlijkse kosten en een reservering voor groot onderhoud, [...]

Door | 18 december 2019

Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot vervanging van de puien van de appartementen in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Niet betwist is dat eiseres tijdig, binnen een maand na kennisneming van het besluit van 11 maart 2019, het onderhavige [...]

Door | 11 december 2019

Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement. In het kader van het tussen partijen gevoerde debat staat allereerst de vraag centraal of, en onder welke omstandigheden en voorwaarden in een huishoudelijk reglement (HR) regels dan wel beperkingen gesteld mogen en [...]

Door | 3 december 2019