Monthly Archives: januari 2020

VVE. Schade na lekkage. Wie betaald de kosten?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 15 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag wie de diverse kosten moest betalen na lekkage in een appartement. In een kort geding geeft de kantonrechter een voorlopig oordeel. Ter zitting is gebleken dat partijen het over twee van de drie onderwerpen waarover een oordeel is gevraagd in essentie eens [...]

Door | 27 januari 2020

VVE. Uitleg van een mondeling VVE-besluit. Haviltex. Uitbouw van het souterrain.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 december 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een mondeling besluit van de VVE. Partijen zijn het erover eens dat er in of omstreeks september 2016 mondeling een VvE-besluit tot stand is gekomen, inhoudende dat de VvE € 100.000 ter beschikking zou stellen aan eiser voor het funderingsherstel. Partijen [...]

Door | 18 januari 2020

De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 december 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van tot de nakoming van besluiten van de VVE en de mogelijkheid van vernietiging van een besluit van een VVE. De VVE is opgericht op het moment dat het pand werd gesplitst. Gedaagden zijn bij aankoop van het appartement van rechtswege lid [...]

Door | 12 januari 2020