Monthly Archives: februari 2020

VVE. Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder? Geuroverlast? Juridisch kader. Maatstaf.

De Rechtbank Gelderland heeft op 14 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van onrechtmatige hinder veroorzaakt door de buren van appartementseigenaren. Gedaagde exploiteert in de winkelruimte een detailhandel in (onder meer) wierook, geurkaarsen en etherische oliën. Eisende partij vordert dat de voorzieningenrechter gedaagde partij gebiedt om de in de winkelruimte en [...]

Door | 23 februari 2020

VVE. Weigering tot het geven van toestemming van verbouwing. Machtiging achteraf door rechter voor renovatie van het dak?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 januari 2020 uitspraak gedaan over een machtiging achteraf door de rechter voor de verbouwing van een dak. De kantonrechter neemt tot uitgangspunt dat het dak behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Daarover voert de vereniging het beheer. De vergadering van appartementseigenaars beslist over het beheer tenzij de [...]

Door | 17 februari 2020

VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE nietig of vernietigbaar was. VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen. De rechter oordeelt als volgt. Het primaire verzoek van verzoeker [...]

Door | 9 februari 2020

VVE. Verwijdering van een dakgoot. Bouwvergunning. Omgevingsvergunning. Privaatrechtelijke belemmering?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de dakgoten van de appartementseigenaren verwijderd moesten worden in verband met een verbouwing. Tussen partijen is niet in geschil dat het bouwplan voor wat betreft het aantal bouwlagen, de bouwhoogte en de goothoogte in strijd is met het ter plaatse geldende [...]

Door | 3 februari 2020