Monthly Archives: maart 2020

VVE. Kort geding. Vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. Belangenafweging.

De Rechtbank Gelderland heeft op 20 maart 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. W stelt dat sprake is van onrechtmatige hinder doordat de airco op het dak structurele geluidsoverlast veroorzaakt voor haar huurder. Ter onderbouwing daarvan heeft W diverse berichten van de huurder overgelegd, waarin zij klaagt [...]

Door | 30 maart 2020

VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 de vraag besproken of de VVE toestemming mocht weigeren voor rookgasafvoer via het gemeenschappelijke ventilatieschacht. In de onderhavige zaak staat ter discussie of de rookgasafvoer van betrokkene via de ventilatieschacht mag worden gerealiseerd, indien de VvE daarvoor geen toestemming heeft verleend. [...]

Door | 22 maart 2020

Verhuur van een appartement toegestaan? Uitleg van de splitsingsakte. Verbod op kamerverhuur?

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het verhuren van een appartement in strijd was met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van een kamerverhuur. Bij notariële akte van splitsing van 24 oktober 2007 (hierna: de splitsingsakte) is het pand te A gesplitst in vier appartementsrechten. [...]

Door | 16 maart 2020

VVE. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. Bevoegdheid van dezelfde rechter om oordeel te geven over een vernietigbaar en een nietig besluit. Kan in de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter beide aan de orde worden gesteld?

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 de bevoegdheid van de rechter besproken om over de nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit van de VVE tegelijkertijd een oordeel te geven. Het oordeel van het hof dat verzoeker het bezwaar dat een in het splitsingsreglement voorgeschreven gekwalificeerde meerderheid niet is gehaald – [...]

Door | 8 maart 2020

VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE?

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 in het kort de beheerstaak van de VVE besproken en de uitleg van een splitsingsreglement daarbij toegelicht. VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE? Uitleg splitsingsreglement Bij de uitleg van splitsingsstukken, waaronder de notariële akte [...]

Door | 2 maart 2020