Monthly Archives: april 2020

Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van onredelijke geluidhinder. De grief raakt de uitleg van het reglement. Dit reglement moet evenals een splitsingsakte worden uitgelegd overeenkomstig de geobjectiveerde variant van de Haviltex-maatstaf. Aan de bewoordingen van de regeling, gelezen in het licht van de [...]

Door | 27 april 2020

VVE. Geluidsoverlast. Onrechtmatige geluidshinder. Contactgeluiden. Vordering tot het aanbrengen van ondervloer met geluidsreductie.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 februari 2020 uitspraak gedaan over onrechtmatige geluidshinder vanwege een parketvloer in een van de appartementen. Partijen zijn eigenaar van hun woningen en zijn lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Artikel 17.5 van het door de VvE gehanteerde ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten’ van januari 1992 luidt als volgt: [...]

Door | 20 april 2020

VVE. Servicekosten. Kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of appartementseigenaren moesten meebetalen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding terwijl ze daar geen gebruik van maakten? Het appartement is een serviceflat, waarin mensen van 50 jaar en ouder in staat worden gesteld zelfstandig te blijven wonen. De functie van de [...]

Door | 14 april 2020