Monthly Archives: mei 2020

Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de Vereniging van Eigenaars (VVE) van een appartementencomplex in Amsterdam-Nieuw een appartementseigenaar toestemming mocht weigeren voor een dakopbouw. Verzoeker verzoekt het besluit van de VVE nietig te verklaren, althans te vernietigen en hem vervangende machtiging te verlenen voor het realiseren van [...]

Door | 25 mei 2020

VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 maart 2020 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE vanwege strijdigheid van de steminstructie in het model splitsingsreglement. Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag gelegd. De agenda voor de vergadering van juni 2019 is niet bij de oproeping verstrekt. Dit is in [...]

Door | 11 mei 2020