Monthly Archives: juni 2020

VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vloer in appartement moest worden verwijderd omdat deze niet voldeed aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE. In de verhouding tussen appartementseigenaren moet het antwoord op de vraag welke hinder aanvaardbaar is, en daarmee geduld moet worden, en [...]

Door | 29 juni 2020

VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

De Rechtbank Den Haag heeft op 27 mei 2020 uitspraak gedaan over het verlenen van machtiging tot vervangende toestemming voor de benoeming van een administrateur voor een VVE. V heeft de kantonrechter verzocht om machtiging te verlenen voor het benoemen van VVE-Consultants B.V als administrateur. Op grond van artikel 5:121 BW geldt dat de door [...]

Door | 22 juni 2020

VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de wijzigingen aan het dakterras in strijd waren met de splitsingsakte. Op de ledenvergadering van de VVE van 9 mei 2019 is besloten dat verzoeker geen uitstel meer wordt verleend voor het herstellen van het oorspronkelijke dakterras. VVE. Zijn de wijzigingen [...]

Door | 15 juni 2020

Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE toestemming mocht weigeren tot het plaatsen van zonnepanelen. Volgens verzoeker zijn de installaties niet in strijd met artikel 13 lid 1 van het splitsingsreglement (en is besluit 1, dat wel daar vanuit gaat, zo begrijpt de kantonrechter, dus nietig) [...]

Door | 8 juni 2020

VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 mei 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. De appartementseigenaar K heeft gevorderd de VvE te veroordelen tot het betalen van een bedrag van € 105,69 en de kosten van de procedure. Aan haar vordering legt zij het volgende ten grondslag. De VvE dient de [...]

Door | 1 juni 2020