VVE. Nietigheid van het besluit van de VVE om een dakkapel toe te staan? Strijd met de splitsingsakte? Verandering in de goederenrechtelijke situatie?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 30 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE om een dakkapel toe te staan nietig was. Het hof gaat uit van de volgende feiten. Verzoeker is eigenaar van het appartementsrecht, recht gevend op het uitsluitend gebruik van het appartement. Hij is daardoor lid van de [...]