Monthly Archives: augustus 2020

Appartementsrecht. Procederen door of namens de VVE. Ontvankelijkheid. Machtiging. Bevoegdheid. Splitsingsakte.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een ingestelde rechtsvordering namens de VVE op grond van de splitsingsakte de uitdrukkelijke machtiging van de vergadering behoefte. Het meest verstrekkende verweer van gedaagden is dat het door of namens de vergadering instellen van een rechtsvordering op grond van artikel 40 [...]

Door | 24 augustus 2020

VVE. Toestemmingvereiste VVE. Was toestemming VVE nodig om een draagmuur weg halen? Nietig besluit? Vernietigbaar besluit?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 juli 2020 uitspraak gedaan over of de toestemming van de VVE noodzakelijk was om een draagmuur in een appartement te verwijderen Verzoeker verzoekt het besluit van 19 december 2019 op grond van artikel 5:130 jo. 2:14 en 2:15 Burgerlijk Wetboek (BW) nietig te verklaren dan wel te vernietigen en [...]

Door | 20 augustus 2020

VVE. Uitleg splitsingsreglement. Leidt het ontbreken van het vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot de vernietigbaarheid van het besluit VVE?

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 in zijn conclusie de vraag besproken of het ontbreken van het vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot de vernietigbaarheid van het besluit van de VVE moet leiden. Deze zaak gaat over een besluit van de VvE om toestemming te geven [...]

Door | 10 augustus 2020

Nietigheid besluit VVE? Is de kostenregeling voor dakramen strijdig met de splitsingsakte?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 30 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE nietig was wegens strijdigheid met de splitsingsakte. Verzoeker vordert in hoger beroep vernietiging van de bestreden beschikking voor zover die beschikking ziet op de plaatsing van de dakvensters, en dat het hof het besluit van [...]

Door | 3 augustus 2020