Monthly Archives: september 2020

Appartementsrecht. Vergunning voor een zomerterras bij een restaurant. Is de vergunning in strijd met de APV verleend? Overlast of hinder?

De Rechtbank Den Haag heeft op 10 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vergunning voor een zomerterras voor een appartement afgegeven had mogen worden. Belanghebbenden zijn eigenaren van het pand waarin het restaurant is gevestigd. Het terras bevindt zich op eigen grond van belanghebbenden. Het terras bevindt zich niet op een binnenplaats, [...]

Door | 28 september 2020

Appartementsrecht. Schadevergoeding vanwege gebrek in buitengevel. VVE aansprakelijk? Gemeenschappelijk gedeelte?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor een gebrek in de buitengevel van het appartement. Beoordeeld moet worden of de VvE aansprakelijk is voor de door eiseres geleden vochtschade en de door eiseres gemaakte expertisekosten. Daarvoor moet bepaald worden of er sprake is [...]

Door | 21 september 2020

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Behoort een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privé-gedeelte?

De Rechtbank Gelderland heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privédeel behoorde. Eiseres voert aan dat in de splitsingstekening een gedeelte van het dak ter plaatse van de derde verdieping van het appartementencomplex, het zogenoemde “vierkant”, is begrensd met een “dunne lijn”, [...]

Door | 15 september 2020

Appartementsrecht. VVE. Zijn de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte opgelegd?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte waren opgelegd. De VvE vordert op verschillende gronden boetes. Zij vordert in verband met het gebruik van de bungalow voor permanente bewoning een boete van € 100,- per dag op grond van [...]

Door | 7 september 2020

Appartementsrecht. VVE. Permanente bewoning toegestaan? Gedoogregeling?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of permanente bewoning van een appartement door de VVE was toegestaan Tussen partijen is niet in geschil dat permanente bewoning van de bungalow van gedaagden volgens de geldende regels niet is toegestaan. Evenmin staat ter discussie dat gedaagden zijn bungalow desondanks in [...]

Door | 1 september 2020