Monthly Archives: oktober 2020

Appartementsrecht. Toekenning van een exclusief gebruiksrecht. Permanent karakter? Wijziging splitsingsakte? Besluit VVE nietig?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE nietig was in verband met het toekennen van een exclusief gebruiksrecht. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VvE op 27 november 2019 is aan belanghebbende, eigenaar van het appartementsrecht, op grond van een overeenkomst en tegen [...]

Door | 26 oktober 2020

Appartementsrecht. Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE. Gemeenschappelijke tuin. Redelijkheid en billijkheid. Hinder? Overlast?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 31 juli 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE in verband met een gemeenschappelijke tuin. In deze zaak gaat het om de vraag of het besluit dat de VvE heeft genomen op 28 mei 2019 over de inrichting van de gemeenschappelijke tuin van [...]

Door | 18 oktober 2020

Appartementsrecht. VVE. Vordering tot verwijdering van balkons. Privacy. Uitzicht. Hinder.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 augustus 2020 in kort geding uitspraak gedaan over een vordering tot verwijdering van balkons op grond van artikel 5:50 BW. Eisers zijn woonachtig in twee naast elkaar gelegen panden. Eisers zijn eigenaar van het appartementsrecht van de woningen. R is eigenaar van de zes appartementen. De appartementen zijn gelegen [...]

Door | 12 oktober 2020

Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 september 2020 uitspraak gedaan over de termijn van de hoger beroep voor verzoeken tot vernietiging van een VVE-besluit. De vraag die in deze zaak voorligt, is of verzoekster ontvankelijk is in haar hoger beroep. Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit. [...]

Door | 4 oktober 2020