admin

About admin

This author has not yet filled in any details..
So far admin has created 25 blog entries.

Non-conformiteit van appartementswoningen

Van onze advocaat VvE. Op 1 maart 2017 heeft Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over non-conformiteit van appartementswoningen.De advocaat van de VvE sprak de Alliantie aan tot vergoeding van herstelkosten van onder meer de vloerbalken van een pand die verrot waren vanwege zwam- en schimmel op grond van non-conformiteit. De rechter had het volgende overwogen: De [...]

Door | 23 mei 2017

Aansprakelijkheid VVE voor schade van appartementseigenaar?

Van onze advocaat VVE. Op 1 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de VVE voor waterschade.Ter onderbouwing van het standpunt dat de VVE aansprakelijk was voor de geleden schade is door de advocaat van eiseres als appartementseigenaar het volgende aangevoerd. In 2009 waren er lekkages in het appartement van [...]

Door | 16 mei 2017

Is een besluit tot extra bijdrage aan VVE nietig?

Van onze advocaat VvE: Wat kan men nog doen met een besluit van de VvE als de termijn om naar de Kantonrechter te gaan van één maand om het besluit te laten vernietigen is verstreken? Dan is een beroep op nietigheid van het besluit nog mogelijk, maar dan moeten er wel argumenten worden gevonden voor [...]

Door | 1 april 2017

Besluit van VVE over een traplift

Van onze advocaat VVE: een lid van een VvE is 83 jaar oud en heeft suikerziekte en polyneuropathie aan zijn benen. Omdat hij daardoor de trap bijna niet meer op komt, vraagt hij de VVE om een traplift te mogen aanleggen. De VVE weigert met het argument dat de waarde van de appartementen afneemt. Eerst [...]

Door | 19 maart 2017

Vertegenwoordiging door VvE

Door onze advocaat VvE: De vereniging van eigenaars heeft een aantal bevoegdheden, zo ook bevoegdheden omtrent vertegenwoordiging. Artikel 5:125 lid 1 BW regelt dat aan de vergadering van eigenaars in de vereniging alle bevoegdheden toe komen, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. Op grond van artikel 5:125 lid 2 BW [...]

Door | 15 januari 2017

VVE klassiekers: wijziging splitsingsakte?

Onze advocaat VVE hoort vaak dat een wijziging van de splitsingsakte nodig is voor een op- of aanbouw. Dat is echter niet altijd nodig. Uit onderstaand arrest blijkt immers dat als de aan- of opbouw binnen de grenzen van het privé gedeelte blijft, een wijziging van de splitsingsakte niet noodzakelijk is. Het arrest waaruit dit [...]

Door | 29 december 2016

Gebruik in akte van splitsing

Van onze advocaat VVE: wij krijgen vaak de vraag voorgelegd of een expliciet in de akte van splitsing vastgelegd gebruik ook op een andere manier dan de in de wet beschreven methode (met verstrekte meerderheid) kan worden gewijzigd. Een oudere uitspraak van de Rechtbank Groningen geeft daarop het antwoord: 'De goederenrechtelijke situatie van het desbetreffende gebouw [...]

Door | 4 december 2016

VvE besluit dat al eerder is genomen

Door onze advocaat VVE: Wanneer de vergadering van de vereniging van eigenaars een besluit neemt kan het zo zijn dat niet alle leden van de VvE achter het genomen besluit staan. Het quorum en te behalen percentage stemmen  verschilt per besluit. Welke stemverhoudingen van toepassing is op het te nemen besluit kan men vinden in [...]

Door | 20 november 2016

Opheffen oude beslagen

Van onze advocaat VvE: een lid van een VvE wilde zijn appartement verkopen en de notaris ontdekte dat er nog twee oude beslagen van de VvE op het appartement rustten van vorderingen die dit lid allang had voldaan. De advocaat vraagt om vervangende toestemming om de beslagen te mogen opheffen, maar de Kantonrechter wijst dit [...]

Door | 9 november 2016

Huishoudelijke reglement van een VvE: wat mag wel en wat niet?

Door onze advocaat VvE: Een appartementsrecht ontstaat door splitsing. Dit geschiedt door middel van een splitsingsakte en in de splitsingsakte worden regels opgenomen omtrent gebruik, beheer en onderhoud. Naast de splitsingsakte geldt er een modelreglement. Een VvE kan ook een huishoudelijk reglement opstellen waarin zij aanvullende regels kan stellen. De vraag is in hoeverre alle [...]

Door | 6 november 2016