Bijdrage in de kosten van de VVE

In onze praktijk als advocaat VVE komen veel vragen voor over de bijdrage die door een individuele eigenaar moet worden voldaan in de schulden en kosten van de VVE. Een groot deel van deze vragen kan worden beantwoord met de wet. Artikel 5:113 lid 2 BW bepaalt dat van de schulden en kosten die op grond van de wet of het regelement voor rekening komen van de gezamenlijke appartementseigenaars de appartementseigenaars een gelijk deel moeten bijdragen, tenzij in het reglement een andere verhouding is bepaald. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

VVE: bijdrage

Iedere appartementseigenaar moet dus bijdragen in de schulden en kosten van de VVE en deze verplichting geldt zowel ten opzichte van de VVE als ten opzichte van de overige appartementseigenaars. Wij hebben als advocaat vaak voor een VVE in Amsterdam opgetreden om een bijdrage te vorderen. Indien een vraag opkomt of bepaalde kosten gemeenschappelijk zijn, moet u naast de wet in de splitsingsakte en het modelreglement kijken. Daar vindt u uiteengezet welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn en daarmee welke kosten gemeenschappelijk zijn en welk niet. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

VVE exploitatiekosten

In het reglement vindt u ook een regeling over de exploitatierekening van de VVE en de door de appartementseigenaars te storten bijdrage. Wij adviseren als advocaat meerdere professionele VVE beheerders op het gebied van de kosten van de VVE en de bijdrage door de VVE leden. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

VVE aansprakelijk voor schulden

In het hiervoor genoemde artikel 113 kunt u ook lezen in hoeverre de appartementseigenaars aansprakelijk zijn voor schulden aan derden (dus buiten de VVE). Allereerst is bepaald dat voor deelbare schulden de appartementseigenaar aansprakelijk is in dezelfde verhouding als zijn bijdrageplicht. Een geldschuld is bijvoorbeeld deelbaar, zodat bij een geldschuld van de VVE aan een schuldeiser de VVE leden deze schuld voldoen in de verhouding van hun bijdrage. Daarnaast is in de wet bepaald dat een schuldeiser, indien de appartementseigenaars gezamenlijk aansprakelijk zijn, verhaal heeft op het reservefonds van de VVE. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

VVE aansprakelijk voor oude schulden

Wij merken als advocaat dat veel VVE-leden niet weten dat oude appartementseigenaars nog aansprakelijk kunnen zijn voor schulden uit het verleden. Het is dus belangrijk onderscheid te maken op grond van het moment van ontstaan van de schuld. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Advocaat VVE

De advocaten van Brenner  hebben veel ervaring als advocaat. Zij hebben als advocaat opgetreden in meerdere zaken over een VVE in Amsterdam, zoals over de hoogte van de bijdrage. Mocht u vragen hebben over een VVE of een appartementsrecht dan kunt u contact met hen opnemen: 020-7400521.