Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

VVE. Uitleg van een mondeling VVE-besluit. Haviltex. Uitbouw van het souterrain.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een mondeling VVE-besluit. Haviltex. Uitbouw van het souterrain.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 december 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een mondeling besluit van de VVE. Partijen zijn het erover eens dat er in of omstreeks september 2016 mondeling een VvE-besluit tot stand is gekomen, inhoudende dat de VvE € 100.000 ter beschikking zou stellen aan eiser voor het funderingsherstel. Partijen onderkennen ook dat dit mondelinge besluit schriftelijk is vastgelegd in de e-mail van gedaagde van 8 september 2016. Partijen verschillen echter van mening over de inhoud van dit besluit. [...]

De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 december 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van tot de nakoming van besluiten van de VVE en de mogelijkheid van vernietiging van een besluit van een VVE. De VVE is opgericht op het moment dat het pand werd gesplitst. Gedaagden zijn bij aankoop van het appartement van rechtswege lid geworden van de VVE op grond van het bepaalde in artikel 5:125 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit blijkt uit de eigendomsbescheiden. De verplichting tot nakoming van besluiten van [...]

VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over een vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Was een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk? De advocaat van eiseres vordert op grond van deze splitsingsakte nakoming van enkele verplichtingen, te weten het opstellen van een begroting voor jaarlijkse kosten en een reservering voor groot onderhoud, het vaststellen van een hiervoor te betalen bijdrage, het afsluiten van een collectieve opstalverzekering en het opstellen van een onderhoudsplan. Partijen zijn als appartementseigenaren gebonden aan de bepalingen van [...]

Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot vervanging van de puien van de appartementen in strijd was [...]

Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement. In het kader van het tussen partijen gevoerde [...]

VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten [...]

Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE nietig was op grond van strijdigheid met de splitsingsakte. De appartementseigenaren [...]

VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt was in twee afzonderlijke [...]

VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 september 2019 uitspraak gedaan over een verbod om een appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren. Werd er in strijd gehandeld met de in de [...]

Oudere blog items

VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

Vernietiging besluit VVE over verwijdering van zonwering en van rolluiken?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit VVE over verwijdering van zonwering en van rolluiken?

Besluit van VVE tot een balkonuitbreiding als uitbouw nietig of vernietigbaar?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit van VVE tot een balkonuitbreiding als uitbouw nietig of vernietigbaar?

Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

Onrechtmatige daad VVE door weigering toestemming te verlenen tot aanleg rookkanaal ten behoeve van open haard in een van de appartementen? Kwalitatief recht?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad VVE door weigering toestemming te verlenen tot aanleg rookkanaal ten behoeve van open haard in een van de appartementen? Kwalitatief recht?

VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

17 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

27 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie