Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 februari 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing. Artikel 5:140 BW. Verweerder heeft een verzoekschrift ex artikel 5:140 lid 1 jo. artikel 5:139 BW bij de kantonrechter ingediend met het verzoek - voor zover in hoger beroep nog van belang - om een vervangende machtiging voor wijziging van de splitsingsakte in die zin dat de daarin opgenomen afwijkingen van artikel 36 [...]

VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

8 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Limburg heeft op 23 januari 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging van de rechter om een inpandige niet vergunning-plichtige verbouwing van de loggia toe te staan die van buiten niet of nauwelijks zichtbaar is en die geen invloed heeft op de constructie van het appartementencomplex. Precedentwerking? Architectonisch aanzicht. VvE. Art. 5:130 en 5:121 BW Verzoekers c.s. zijn sinds 16 augustus 2017 eigenaar van een appartementsrecht en samen met andere appartementsrechteigenaren lid van de VvE. Alle appartementen [...]

VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over het handhaven van een verbod tot het betreden van het dakterras van het appartement en over de kosten van de handhaving van het verbod. De grief heeft betrekking op de kosten van een door de VvE aangebracht slot op de deur naar het dakterras. Het gaat om een bedrag groot € 264,36 en aldus om een – qua financiële omvang - beperkt belang. Art. III van de akte van [...]

Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

25 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 januari 2019 uitspraak gedaan over het procederen namens de VVE. De voorzitter procedeert namens de VvE. De VvE wordt echter [...]

Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

17 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 januari 2019 uitspraak gedaan over een wijziging van de splitsingsakte bij het wijzigen van de bestemming in de akte van [...]

Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

13 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE over een procesvolmacht beschikte en over het juridische eigendom van [...]

Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

6 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 december 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Was de verhuur aan studenten onrechtmatig? Eiseres is eigenaar en [...]

Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

23 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 september 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het verhuren van een appartement in strijd was met het in de [...]

Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

12 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of bij structurele overlast in een appartement een contactverbod gepast was. De rechter heeft [...]

Oudere blog items

Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

7 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen.

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen.

Verdeling eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert regie bij de verdeling: spoorboekje voor taxatie en overdracht. Waardering appartement. Toedeling of verkoop aan een derde.

22 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert regie bij de verdeling: spoorboekje voor taxatie en overdracht. Waardering appartement. Toedeling of verkoop aan een derde.

Nietig besluit VVE? Uitleg van splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten?

17 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nietig besluit VVE? Uitleg van splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten?

Wie moet kosten van het onderhoud van het dak van het balkon betalen: appartementseigenaar of de VvE?

8 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wie moet kosten van het onderhoud van het dak van het balkon betalen: appartementseigenaar of de VvE?

Geschil tussen appartementseigenaren. Geluidhinder. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing.

1 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen appartementseigenaren. Geluidhinder. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing.

Uitleg van splitsingsakte. Onverschuldigde betaling? Onrechtmatig handelen van VVE?

26 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van splitsingsakte. Onverschuldigde betaling? Onrechtmatig handelen van VVE?

Besluit van VVE vernietigbaar? Besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Kosten voor gemeenschappelijke ruimten.

19 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Besluit van VVE vernietigbaar? Besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Kosten voor gemeenschappelijke ruimten.

Aanvang van de termijn van verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE

12 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aanvang van de termijn van verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE

Is de VVE aansprakelijk voor schade naar aanleiding van een valpartij door gladde houten vloer op een buitenterras in appartementencomplex? Opstal.

5 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is de VVE aansprakelijk voor schade naar aanleiding van een valpartij door gladde houten vloer op een buitenterras in appartementencomplex? Opstal.

Wijziging van splitsingsakte. Besluitvorming. Goederenrechtelijke verhouding. Redelijkheid en billijkheid.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging van splitsingsakte. Besluitvorming. Goederenrechtelijke verhouding. Redelijkheid en billijkheid.

Procederen binnen het appartementsrecht. Bevoegdheid. Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Stemrechtverhouding. Wijziging van de akte van splitsing.

21 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Procederen binnen het appartementsrecht. Bevoegdheid. Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Stemrechtverhouding. Wijziging van de akte van splitsing.

Appartementsrecht. Splitsing. Eigendom of mede-eigendom van de omliggende gronden?

14 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Splitsing. Eigendom of mede-eigendom van de omliggende gronden?

Besluit van VvE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte.

7 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Besluit van VvE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte.

Procederen namens de VVE. VVE ontvankelijk in vordering? Volmacht.

1 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Procederen namens de VVE. VVE ontvankelijk in vordering? Volmacht.

Appartementsrecht. Zijn de schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk? Splitsingstekening.

9 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Zijn de schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk? Splitsingstekening.

Besluit VVE tot niet verlenen toestemming ontgeuringsinstallatie op plat dak nietig of vernietigbaar? Vervangende toestemming van rechter?

2 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE tot niet verlenen toestemming ontgeuringsinstallatie op plat dak nietig of vernietigbaar? Vervangende toestemming van rechter?

Appartementsrecht. VVE. Geluidsoverlast. Geluidshinder. Onrechtmatige daad. Zelfstandige woonruimte?

27 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Geluidsoverlast. Geluidshinder. Onrechtmatige daad. Zelfstandige woonruimte?

Zijn de eigenaren van een appartement in het centrum van Amsterdam aansprakelijk voor de schade die de onderbuurman opliep door lekkages? Bewijs.

22 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zijn de eigenaren van een appartement in het centrum van Amsterdam aansprakelijk voor de schade die de onderbuurman opliep door lekkages? Bewijs.

Appartementsrecht. VVE. Mede-eigendom. Vernietiging huishoudelijk reglement? Redelijkheid en billijkheid.

13 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Mede-eigendom. Vernietiging huishoudelijk reglement? Redelijkheid en billijkheid.

In gebruik geven van appartement. Overlast. Onrechtmatige daad. Ontruiming?

5 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor In gebruik geven van appartement. Overlast. Onrechtmatige daad. Ontruiming?

Hinder. Geluidoverlast. Houten vloer. Aanbrengen isolatie. Kortdurende verhuur van privégedeelten aan toeristen toegestaan?

30 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Hinder. Geluidoverlast. Houten vloer. Aanbrengen isolatie. Kortdurende verhuur van privégedeelten aan toeristen toegestaan?

Geschil tussen VVE en een van haar leden. Sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen? Onrechtmatige uitlatingen? Nakoming modelreglement. Dwangsom.

22 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen VVE en een van haar leden. Sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen? Onrechtmatige uitlatingen? Nakoming modelreglement. Dwangsom.

Besluit VVE tot afwijzing aanbrengen terrasoverkapping vernietigbaar? Architectonisch uiterlijk.

15 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE tot afwijzing aanbrengen terrasoverkapping vernietigbaar? Architectonisch uiterlijk.

Nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit van de VvE. Welke beroepstermijn geldt? Uitleg splitsingsakte en splitsingsreglement. Bestemming en gebruik.

6 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit van de VvE. Welke beroepstermijn geldt? Uitleg splitsingsakte en splitsingsreglement. Bestemming en gebruik.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie