Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Appartementsrecht. VVE. Kort geding. Bevoegdheid van de rechter. Vordering van onbepaalde waarde? Gebruik van een steeg, die toegang geeft tot het appartement.

18 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Kort geding. Bevoegdheid van de rechter. Vordering van onbepaalde waarde? Gebruik van een steeg, die toegang geeft tot het appartement.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 december 2020 in kort geding uitspraak gedaan over de vraag of de steeg, die toegang tot het appartement geeft, door de bewoners daarvan, gebruikt mochten worden. In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen dan wel of de vordering van [eiser] in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een [...]

Appartementsrecht. VVE. Behoren de balkons tot de gemeenschappelijke gedeelten van het flatgebouw? Maatstaf uitleg splitsingsstukken.

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Behoren de balkons tot de gemeenschappelijke gedeelten van het flatgebouw? Maatstaf uitleg splitsingsstukken.

De Rechtbank Limburg heeft op 2 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de balkons tot de gemeenschappelijke gedeelten van het flatgebouw behoorde? De VvE stelt dat op grond van de splitsingsstukken, respectievelijk de uitleg ervan, de balkons en de lange betongevels van het flatgebouw, alsmede de overige hierna te noemen gedeelten en zaken gemeenschappelijk zijn. De onderhouds- en renovatiekosten ervan zijn voor de rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren op grond van het gewijzigde artikel 2 lid 3 van het modelreglement zoals opgenomen [...]

Appartementsrecht. VVE. Nietig of vernietigbaar besluit VVE? Ondersplitsing. Uitleg van splitsingsakte. Rechtsbijstandsverzekering. Redelijkheid en billijkheid.

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Nietig of vernietigbaar besluit VVE? Ondersplitsing. Uitleg van splitsingsakte. Rechtsbijstandsverzekering. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een bersluit van de VVE nietig of vernietigbaar was. Appartementsrecht. VVE. Nietig of vernietigbaar besluit van VVE? Ondersplitsing. Uitleg van de splitsingsakte. Rechtsbijstandsverzekering. Redelijkheid en billijkheid. De rechter oordeelt als volgt. Artikel 2:14 lid 1 BW bepaalt dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon dat in strijd is met de wet of de statuten nietig is tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Artikel 5:124 BW bepaalt artikel 2:14 BW [...]

Appartementsrecht. VVE. Dakterras. Burenrecht. Uitzicht op tuin en woning van buren. Hinder? Persoonlijke levenssfeer. Privacy.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Dakterras. Burenrecht. Uitzicht op tuin en woning van buren. Hinder? Persoonlijke levenssfeer. Privacy.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het uitzicht op tuin en woning van buren van een dakterras van een naastgelegen appartement hinder [...]

Appartementsrecht. VVE. Geschil tussen eigenaar en de VVE. Toestemming verbouwing. Vervangende machtiging door de rechter. Redelijkheid en billijkheid.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Geschil tussen eigenaar en de VVE. Toestemming verbouwing. Vervangende machtiging door de rechter. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Overijssel heeft op 27 november 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot vervangende machtiging voor een verbouwing van een appartement, waarvoor de VVE toestemming had geweigerd. Op 12 [...]

Appartementsrecht. VVE. Betaling van de VVE-bijdrage. Vernietiging van het besluit van de VVE?

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Betaling van de VVE-bijdrage. Vernietiging van het besluit van de VVE?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 november 2020 uitspraak gedaan over de betaling van de VVE-bijdrage. De VvE heeft onder overlegging van een specificatie gesteld dat de betalingsachterstand tot en [...]

Appartementsrecht. VVE. Uitleg akte van splitsing. Is een kamergewijze verhuur van appartementen toegestaan?

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg akte van splitsing. Is een kamergewijze verhuur van appartementen toegestaan?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag kamergewijze verhuur van appartementen was toegestaan. Appellanten vorderen in hoger beroep dat het eindvonnis wordt vernietigd en [...]

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsstukken. Splitsingsreglement. Beheer.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsstukken. Splitsingsreglement. Beheer.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 de uitleg van splitsingsstukken in het appartementsrecht besproken. Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Splitsingsreglement. Beheer. Bij [...]

Appartementsrecht. VVE. Zijn de kosten van werkzaamheden vanwege onderhoud en herstel van gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van gezamenlijke eigenaars?

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Zijn de kosten van werkzaamheden vanwege onderhoud en herstel van gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van gezamenlijke eigenaars?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van werkzaamheden vanwege onderhoud en herstel van gemeenschappelijke gedeelten van een appartement voor rekening [...]

Oudere blog items

Appartementsrecht. VVE. Woonbestemming? Is het gebruik van de kelder als woonruimte overeenkomstig de splitsingsakte?

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Woonbestemming? Is het gebruik van de kelder als woonruimte overeenkomstig de splitsingsakte?

Appartementsrecht. Toekenning van een exclusief gebruiksrecht. Permanent karakter? Wijziging splitsingsakte? Besluit VVE nietig?

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Toekenning van een exclusief gebruiksrecht. Permanent karakter? Wijziging splitsingsakte? Besluit VVE nietig?

Appartementsrecht. Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE. Gemeenschappelijke tuin. Redelijkheid en billijkheid. Hinder? Overlast?

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE. Gemeenschappelijke tuin. Redelijkheid en billijkheid. Hinder? Overlast?

Appartementsrecht. VVE. Vordering tot verwijdering van balkons. Privacy. Uitzicht. Hinder.

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Vordering tot verwijdering van balkons. Privacy. Uitzicht. Hinder.

Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit.

Appartementsrecht. Vergunning voor een zomerterras bij een restaurant. Is de vergunning in strijd met de APV verleend? Overlast of hinder?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Vergunning voor een zomerterras bij een restaurant. Is de vergunning in strijd met de APV verleend? Overlast of hinder?

Appartementsrecht. Schadevergoeding vanwege gebrek in buitengevel. VVE aansprakelijk? Gemeenschappelijk gedeelte?

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Schadevergoeding vanwege gebrek in buitengevel. VVE aansprakelijk? Gemeenschappelijk gedeelte?

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Behoort een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privé-gedeelte?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Behoort een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privé-gedeelte?

Appartementsrecht. VVE. Zijn de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte opgelegd?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Zijn de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte opgelegd?

Appartementsrecht. VVE. Permanente bewoning toegestaan? Gedoogregeling?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Permanente bewoning toegestaan? Gedoogregeling?

Appartementsrecht. Procederen door of namens de VVE. Ontvankelijkheid. Machtiging. Bevoegdheid. Splitsingsakte.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Procederen door of namens de VVE. Ontvankelijkheid. Machtiging. Bevoegdheid. Splitsingsakte.

VVE. Toestemmingvereiste VVE. Was toestemming VVE nodig om een draagmuur weg halen? Nietig besluit? Vernietigbaar besluit?

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Toestemmingvereiste VVE. Was toestemming VVE nodig om een draagmuur weg halen? Nietig besluit? Vernietigbaar besluit?

VVE. Uitleg splitsingsreglement. Leidt het ontbreken van het vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot de vernietigbaarheid van het besluit VVE?

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg splitsingsreglement. Leidt het ontbreken van het vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot de vernietigbaarheid van het besluit VVE?

Nietigheid besluit VVE? Is de kostenregeling voor dakramen strijdig met de splitsingsakte?

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid besluit VVE? Is de kostenregeling voor dakramen strijdig met de splitsingsakte?

VVE. Nietigheid van het besluit van de VVE om een dakkapel toe te staan? Strijd met de splitsingsakte? Verandering in de goederenrechtelijke situatie?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Nietigheid van het besluit van de VVE om een dakkapel toe te staan? Strijd met de splitsingsakte? Verandering in de goederenrechtelijke situatie?

VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

VVE. Is er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand gekomen? Vernietiging besluit?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand gekomen? Vernietiging besluit?

VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

VVE. Mandeligheid. Mandelige muren. Vernieuwing fundering noodzakelijk? Kosten.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Mandeligheid. Mandelige muren. Vernieuwing fundering noodzakelijk? Kosten.

Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie