Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte ten aanzien van het gebruik en besteminning van een berging. In dit geding hebben de appartementseigenaren een aantal vorderingen tegen een andere appartementseigenaar ingesteld die alle berusten op de stelling dat zij al jarenlang veel geluidshinder ervaren van de gedaagde appartementseigenaren respectievelijk van hun huurders, zulks in het bijzonder doordat de berging wordt gebruikt als werkruimte, slaapruimte of gastenverblijf en doordat zich daarin een wasmachine bevindt die ook [...]

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor de opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband. Geïntimeerde is (mede)eigenaar van het appartementsrecht met betrekking tot de woning. Als zodanig is hij lid van de VvE. Aanvankelijk was het gebouw waartoe de woning behoort door de VvE tegen waterschade verzekerd. De verzekeraars bij wie de verzekering werd ondergebracht hanteerden aanvankelijk geen eigen risico voor waterschade. In 2013 heeft [...]

Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 18 juli 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot vervangende machtiging van de rechter ten aanzien van een verbouwing van een appartement. De appartementseigenaar heeft een verzoek ingediend tot vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW. De appartementseigenaar verzoekt, samengevat, primair vervangende machtiging om namens de VvE opdracht te geven aan een aannemer tot herstelwerk aan de voorgevel. Appartementsrecht. Vervangende machtiging van de rechter? Verbouwing. Vernietiging besluit VVE? De rechter oordeelt als volgt. Het geschil tussen [...]

Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Den Haag heeft op 19 juni 2019 uitspraak gedaan over een geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van [...]

Onrechtmatige daad VVE door weigering toestemming te verlenen tot aanleg rookkanaal ten behoeve van open haard in een van de appartementen? Kwalitatief recht?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad VVE door weigering toestemming te verlenen tot aanleg rookkanaal ten behoeve van open haard in een van de appartementen? Kwalitatief recht?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de vraag of VvE onrechtmatig gehandeld had door te weigeren om toestemming te verlenen tot [...]

VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

Van onze advocaat VVE. De Hoge Raad heeft op 21 juni 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van besluiten van de VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar [...]

VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van de onderhoudskosten. De vve heeft bij memorie van antwoord tevens akte houdende [...]

Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

17 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Is ondanks de bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte [...]

VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Behoorde het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Dit geschil draait [...]

Oudere blog items

Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

27 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

21 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

6 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

25 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

2 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

8 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

25 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

17 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

13 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

6 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

23 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

12 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

7 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie