Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

21 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE op grond van de redelijkheid en billijkheid. Vernietiging van het besluit van de VVE? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE. De verzoeken van appellanten in eerste aanleg richtten zich op vernietiging van diverse besluiten van de VvE van 16 december 2015, 16 juni 2016 en 17 oktober 2016. In hoger beroep zijn slechts nog de genoemde besluiten van 16 juni [...]

Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Overijssel heeft op 9 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de besluiten van de VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig waren? Was het besluit van de VVE in strijd met het Modelreglement? De kantonrechter zal allereerst beoordelen of hij bevoegd is om van de onderhavige verzoeken van verzoeker kennis te nemen en of verzoeker kan worden ontvangen in zijn verzoek. Verzoeker verzoekt primair om de besluiten over de [...]

Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

6 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan over een klacht van de VVE tegen een notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht bij de verkoop van een appartement. Klaagster stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht van artikel 17 van de Wet op het notarisambt (Wna). Blijkens de parlementaire geschiedenis op artikel 5:122 lid 5 (oud) van het Burgerlijk Wetboek (TK 2002-2003, 28614, nr. 3., p. [...]

VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over het plaatsen van een scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte van een appartement. Was het besluit [...]

VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

25 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 maart 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte van het appartementsrecht van twee leden. Bij verweerschrift in hoger [...]

Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE geheel of slechts partieel nietig verklaard moest [...]

Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE onrechtmatig gehandeld had. Vordering van appartementseigenaar van een serviceflat tegen [...]

VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

2 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 februari 2019 uitspraak gedaan over het appartementsrecht. Het appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Gedaagde heeft niet betwist dat [...]

Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de weigering van het geven van toestemming door de VvE voor wijzigingen [...]

Oudere blog items

VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

8 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

2 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

25 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

17 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

13 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

6 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

23 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

12 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

7 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen.

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen.

Verdeling eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert regie bij de verdeling: spoorboekje voor taxatie en overdracht. Waardering appartement. Toedeling of verkoop aan een derde.

22 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert regie bij de verdeling: spoorboekje voor taxatie en overdracht. Waardering appartement. Toedeling of verkoop aan een derde.

Nietig besluit VVE? Uitleg van splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten?

17 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nietig besluit VVE? Uitleg van splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten?

Wie moet kosten van het onderhoud van het dak van het balkon betalen: appartementseigenaar of de VvE?

8 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wie moet kosten van het onderhoud van het dak van het balkon betalen: appartementseigenaar of de VvE?

Geschil tussen appartementseigenaren. Geluidhinder. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing.

1 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen appartementseigenaren. Geluidhinder. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing.

Uitleg van splitsingsakte. Onverschuldigde betaling? Onrechtmatig handelen van VVE?

26 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van splitsingsakte. Onverschuldigde betaling? Onrechtmatig handelen van VVE?

Besluit van VVE vernietigbaar? Besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Kosten voor gemeenschappelijke ruimten.

19 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Besluit van VVE vernietigbaar? Besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Kosten voor gemeenschappelijke ruimten.

Aanvang van de termijn van verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE

12 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aanvang van de termijn van verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE

Is de VVE aansprakelijk voor schade naar aanleiding van een valpartij door gladde houten vloer op een buitenterras in appartementencomplex? Opstal.

5 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is de VVE aansprakelijk voor schade naar aanleiding van een valpartij door gladde houten vloer op een buitenterras in appartementencomplex? Opstal.

Wijziging van splitsingsakte. Besluitvorming. Goederenrechtelijke verhouding. Redelijkheid en billijkheid.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging van splitsingsakte. Besluitvorming. Goederenrechtelijke verhouding. Redelijkheid en billijkheid.

Procederen binnen het appartementsrecht. Bevoegdheid. Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Stemrechtverhouding. Wijziging van de akte van splitsing.

21 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Procederen binnen het appartementsrecht. Bevoegdheid. Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Stemrechtverhouding. Wijziging van de akte van splitsing.

Appartementsrecht. Splitsing. Eigendom of mede-eigendom van de omliggende gronden?

14 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Splitsing. Eigendom of mede-eigendom van de omliggende gronden?

Besluit van VvE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte.

7 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Besluit van VvE in strijd met de redelijkheid en billijkheid? VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte.

Procederen namens de VVE. VVE ontvankelijk in vordering? Volmacht.

1 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Procederen namens de VVE. VVE ontvankelijk in vordering? Volmacht.

Appartementsrecht. Zijn de schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk? Splitsingstekening.

9 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Zijn de schoorsteenkanalen privé of gemeenschappelijk? Splitsingstekening.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie