Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Is het besluit van de VVE om een hekwerk te plaatsen nietig? Beheer door de VVE. Afbakening van parkeerplaatsen.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE om een hekwerk te plaatsen nietig? Beheer door de VVE. Afbakening van parkeerplaatsen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 27 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE om een hekwerk te plaatsen nietig was. Het betoog van S komt dat het besluit van VvE van 27 maart 2018 tot plaatsing van het hekwerk nietig is, treft geen doel. Daarbij is het volgende van belang. Vast staat dat het hekwerk is geplaatst op de witte lijnen op de grond tussen de parkeerplaatsen, en tussen de parkeerplaatsen en de weg. Vast staat ook dat [...]

VVE. Kort geding. Vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. Belangenafweging.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Kort geding. Vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. Belangenafweging.

De Rechtbank Gelderland heeft op 20 maart 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. W stelt dat sprake is van onrechtmatige hinder doordat de airco op het dak structurele geluidsoverlast veroorzaakt voor haar huurder. Ter onderbouwing daarvan heeft W diverse berichten van de huurder overgelegd, waarin zij klaagt over de geluidsoverlast van de airco. Tevens verwijst W naar het rapport van de deskundige Peutz van 10 december 2019. W stelt dat de airco zonder de benodigde toestemming [...]

VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 de vraag besproken of de VVE toestemming mocht weigeren voor rookgasafvoer via het gemeenschappelijke ventilatieschacht. In de onderhavige zaak staat ter discussie of de rookgasafvoer van betrokkene via de ventilatieschacht mag worden gerealiseerd, indien de VvE daarvoor geen toestemming heeft verleend. VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. De A-G concludeert als volgt. Bij de beoordeling van het uitlegoordeel van het hof [...]

Verhuur van een appartement toegestaan? Uitleg van de splitsingsakte. Verbod op kamerverhuur?

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verhuur van een appartement toegestaan? Uitleg van de splitsingsakte. Verbod op kamerverhuur?

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het verhuren van een appartement in strijd was met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het [...]

VVE. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. Bevoegdheid van dezelfde rechter om oordeel te geven over een vernietigbaar en een nietig besluit. Kan in de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter beide aan de orde worden gesteld?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. Bevoegdheid van dezelfde rechter om oordeel te geven over een vernietigbaar en een nietig besluit. Kan in de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter beide aan de orde worden gesteld?

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 de bevoegdheid van de rechter besproken om over de nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit van de VVE tegelijkertijd [...]

VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE?

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 in het kort de beheerstaak van de VVE besproken en de uitleg van een splitsingsreglement daarbij toegelicht. VVE. Uitleg [...]

VVE. Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder? Geuroverlast? Juridisch kader. Maatstaf.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder? Geuroverlast? Juridisch kader. Maatstaf.

De Rechtbank Gelderland heeft op 14 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van onrechtmatige hinder veroorzaakt door de buren van appartementseigenaren. Gedaagde exploiteert in de winkelruimte [...]

VVE. Weigering tot het geven van toestemming van verbouwing. Machtiging achteraf door rechter voor renovatie van het dak?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Weigering tot het geven van toestemming van verbouwing. Machtiging achteraf door rechter voor renovatie van het dak?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 januari 2020 uitspraak gedaan over een machtiging achteraf door de rechter voor de verbouwing van een dak. De kantonrechter neemt tot uitgangspunt dat het [...]

VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE nietig of vernietigbaar was. VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte [...]

Oudere blog items

VVE. Verwijdering van een dakgoot. Bouwvergunning. Omgevingsvergunning. Privaatrechtelijke belemmering?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verwijdering van een dakgoot. Bouwvergunning. Omgevingsvergunning. Privaatrechtelijke belemmering?

VVE. Schade na lekkage. Wie betaald de kosten?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Schade na lekkage. Wie betaald de kosten?

VVE. Uitleg van een mondeling VVE-besluit. Haviltex. Uitbouw van het souterrain.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een mondeling VVE-besluit. Haviltex. Uitbouw van het souterrain.

De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

Vernietiging besluit VVE over verwijdering van zonwering en van rolluiken?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit VVE over verwijdering van zonwering en van rolluiken?

Besluit van VVE tot een balkonuitbreiding als uitbouw nietig of vernietigbaar?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit van VVE tot een balkonuitbreiding als uitbouw nietig of vernietigbaar?

Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie