Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Appartementsrecht. Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE. Gemeenschappelijke tuin. Redelijkheid en billijkheid. Hinder? Overlast?

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE. Gemeenschappelijke tuin. Redelijkheid en billijkheid. Hinder? Overlast?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 31 juli 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE in verband met een gemeenschappelijke tuin. In deze zaak gaat het om de vraag of het besluit dat de VvE heeft genomen op 28 mei 2019 over de inrichting van de gemeenschappelijke tuin van de appartementsrechten vernietigd moet worden. De eigenaren van deze appartementen zijn de leden van de VvE. Verzoekster heeft in 2010 het appartementsrecht op de begane grond gekocht. Uit de [...]

Appartementsrecht. VVE. Vordering tot verwijdering van balkons. Privacy. Uitzicht. Hinder.

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Vordering tot verwijdering van balkons. Privacy. Uitzicht. Hinder.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 augustus 2020 in kort geding uitspraak gedaan over een vordering tot verwijdering van balkons op grond van artikel 5:50 BW. Eisers zijn woonachtig in twee naast elkaar gelegen panden. Eisers zijn eigenaar van het appartementsrecht van de woningen. R is eigenaar van de zes appartementen. De appartementen zijn gelegen op de eerste verdieping, op de tweede verdieping en de derde verdieping. R heeft de zes appartementen onlangs gerenoveerd. In april 2020 hebben eisers bij R geprotesteerd tegen het [...]

Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 september 2020 uitspraak gedaan over de termijn van de hoger beroep voor verzoeken tot vernietiging van een VVE-besluit. De vraag die in deze zaak voorligt, is of verzoekster ontvankelijk is in haar hoger beroep. Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit. De rechter oordeelt als volgt. Anders dan verzoekster betoogt, is het hof van oordeel dat verzoekster te laat hoger beroep heeft ingesteld nu de termijn van artikel 5:130 lid [...]

Appartementsrecht. Vergunning voor een zomerterras bij een restaurant. Is de vergunning in strijd met de APV verleend? Overlast of hinder?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Vergunning voor een zomerterras bij een restaurant. Is de vergunning in strijd met de APV verleend? Overlast of hinder?

De Rechtbank Den Haag heeft op 10 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vergunning voor een zomerterras voor een appartement afgegeven had mogen worden. Belanghebbenden zijn eigenaren [...]

Appartementsrecht. Schadevergoeding vanwege gebrek in buitengevel. VVE aansprakelijk? Gemeenschappelijk gedeelte?

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Schadevergoeding vanwege gebrek in buitengevel. VVE aansprakelijk? Gemeenschappelijk gedeelte?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor een gebrek in de buitengevel van het appartement. Beoordeeld moet worden [...]

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Behoort een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privé-gedeelte?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Behoort een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privé-gedeelte?

De Rechtbank Gelderland heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privédeel behoorde. Eiseres voert aan dat in [...]

Appartementsrecht. VVE. Zijn de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte opgelegd?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Zijn de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte opgelegd?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte waren opgelegd. De VvE vordert op verschillende [...]

Appartementsrecht. VVE. Permanente bewoning toegestaan? Gedoogregeling?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Permanente bewoning toegestaan? Gedoogregeling?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of permanente bewoning van een appartement door de VVE was toegestaan Tussen partijen is niet in geschil [...]

Appartementsrecht. Procederen door of namens de VVE. Ontvankelijkheid. Machtiging. Bevoegdheid. Splitsingsakte.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Procederen door of namens de VVE. Ontvankelijkheid. Machtiging. Bevoegdheid. Splitsingsakte.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een ingestelde rechtsvordering namens de VVE op grond van de splitsingsakte de uitdrukkelijke machtiging van de [...]

Oudere blog items

VVE. Toestemmingvereiste VVE. Was toestemming VVE nodig om een draagmuur weg halen? Nietig besluit? Vernietigbaar besluit?

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Toestemmingvereiste VVE. Was toestemming VVE nodig om een draagmuur weg halen? Nietig besluit? Vernietigbaar besluit?

VVE. Uitleg splitsingsreglement. Leidt het ontbreken van het vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot de vernietigbaarheid van het besluit VVE?

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg splitsingsreglement. Leidt het ontbreken van het vereiste meerderheid van stemmen tot nietigheid of tot de vernietigbaarheid van het besluit VVE?

Nietigheid besluit VVE? Is de kostenregeling voor dakramen strijdig met de splitsingsakte?

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid besluit VVE? Is de kostenregeling voor dakramen strijdig met de splitsingsakte?

VVE. Nietigheid van het besluit van de VVE om een dakkapel toe te staan? Strijd met de splitsingsakte? Verandering in de goederenrechtelijke situatie?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Nietigheid van het besluit van de VVE om een dakkapel toe te staan? Strijd met de splitsingsakte? Verandering in de goederenrechtelijke situatie?

VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

VVE. Is er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand gekomen? Vernietiging besluit?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand gekomen? Vernietiging besluit?

VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

VVE. Mandeligheid. Mandelige muren. Vernieuwing fundering noodzakelijk? Kosten.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Mandeligheid. Mandelige muren. Vernieuwing fundering noodzakelijk? Kosten.

Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

VVE. Geluidsoverlast. Onrechtmatige geluidshinder. Contactgeluiden. Vordering tot het aanbrengen van ondervloer met geluidsreductie.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Geluidsoverlast. Onrechtmatige geluidshinder. Contactgeluiden. Vordering tot het aanbrengen van ondervloer met geluidsreductie.

VVE. Servicekosten. Kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Servicekosten. Kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Is het besluit van de VVE om een hekwerk te plaatsen nietig? Beheer door de VVE. Afbakening van parkeerplaatsen.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE om een hekwerk te plaatsen nietig? Beheer door de VVE. Afbakening van parkeerplaatsen.

VVE. Kort geding. Vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. Belangenafweging.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Kort geding. Vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. Belangenafweging.

VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen.

Verhuur van een appartement toegestaan? Uitleg van de splitsingsakte. Verbod op kamerverhuur?

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verhuur van een appartement toegestaan? Uitleg van de splitsingsakte. Verbod op kamerverhuur?

VVE. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. Bevoegdheid van dezelfde rechter om oordeel te geven over een vernietigbaar en een nietig besluit. Kan in de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter beide aan de orde worden gesteld?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. Bevoegdheid van dezelfde rechter om oordeel te geven over een vernietigbaar en een nietig besluit. Kan in de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter beide aan de orde worden gesteld?

VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE?

VVE. Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder? Geuroverlast? Juridisch kader. Maatstaf.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder? Geuroverlast? Juridisch kader. Maatstaf.

VVE. Weigering tot het geven van toestemming van verbouwing. Machtiging achteraf door rechter voor renovatie van het dak?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Weigering tot het geven van toestemming van verbouwing. Machtiging achteraf door rechter voor renovatie van het dak?

VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie