Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Moet de vloer in appartement worden verwijderd omdat deze niet voldoet aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vloer in appartement moest worden verwijderd omdat deze niet voldeed aan de geluidsnorm in het splitsingsreglement van de VVE. In de verhouding tussen appartementseigenaren moet het antwoord op de vraag welke hinder aanvaardbaar is, en daarmee geduld moet worden, en welke niet (meer), worden gezocht in de artikelen 5:37 en 6:162 Burgerlijk Wetboek. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is dit afhankelijk van de aard, de ernst en [...]

VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke grond voor weigering? Kosten.

De Rechtbank Den Haag heeft op 27 mei 2020 uitspraak gedaan over het verlenen van machtiging tot vervangende toestemming voor de benoeming van een administrateur voor een VVE. V heeft de kantonrechter verzocht om machtiging te verlenen voor het benoemen van VVE-Consultants B.V als administrateur. Op grond van artikel 5:121 BW geldt dat de door V verzochte machtiging kan worden verleend indien verweerder de toestemming zonder redelijke grond heeft geweigerd. VVE. Verlenen van machtiging tot vervangende toestemming tot benoeming administrateur voor de VVE? Redelijke [...]

VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot het herstel van het dakterras in de oude toestand?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de wijzigingen aan het dakterras in strijd waren met de splitsingsakte. Op de ledenvergadering van de VVE van 9 mei 2019 is besloten dat verzoeker geen uitstel meer wordt verleend voor het herstellen van het oorspronkelijke dakterras. VVE. Zijn de wijzigingen aan het dakterras in strijd met de splitsingsakte? Verplichting tot herstel van het dakterras in de oude, oorspronkelijke toestand? De rechter oordeelt als volgt Artikel 5:130 BW biedt de [...]

Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Toestemming geweigerd tot het plaatsen van zonnepanelen. Splitsingsreglement. Nietig besluit?

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE toestemming mocht weigeren tot het plaatsen van zonnepanelen. Volgens verzoeker zijn de installaties niet [...]

VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. Verrekening mogelijk met de herstelkosten van een lekkage? Wettelijke rente. Buitengerechtelijke incassokosten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 mei 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot betaling van de VvE-bijdragen. De appartementseigenaar K heeft gevorderd de VvE te veroordelen tot het betalen [...]

Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Mocht de VVE een appartementseigenaar toestemming weigeren voor het aanbrengen van een dakopbouw? Belangenafweging.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de Vereniging van Eigenaars (VVE) van een appartementencomplex in Amsterdam-Nieuw een appartementseigenaar toestemming mocht weigeren voor [...]

VVE. Is er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand gekomen? Vernietiging besluit?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand gekomen? Vernietiging besluit?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 maart 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er tijdens de vergadering van de VVE een besluit tot stand was gekomen. Verzoekster en de [...]

VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vernietiging van een besluit op grond van de redelijkheid en billijkheid. Agenda vergadering VVE. Steminstructie. Hoogte van de kosten van kozijnen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 maart 2020 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE vanwege strijdigheid van de steminstructie in het model splitsingsreglement. Aan zijn [...]

VVE. Mandeligheid. Mandelige muren. Vernieuwing fundering noodzakelijk? Kosten.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Mandeligheid. Mandelige muren. Vernieuwing fundering noodzakelijk? Kosten.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of bij een bestaande mandeligheid van muren de vernieuwing van de fundering noodzakelijk was. De VvE (eiser) [...]

Oudere blog items

Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Geluidshinder. Onredelijke hinder. Uitleg huishoudelijk reglement.

VVE. Geluidsoverlast. Onrechtmatige geluidshinder. Contactgeluiden. Vordering tot het aanbrengen van ondervloer met geluidsreductie.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Geluidsoverlast. Onrechtmatige geluidshinder. Contactgeluiden. Vordering tot het aanbrengen van ondervloer met geluidsreductie.

VVE. Servicekosten. Kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Servicekosten. Kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Profijtbeginsel en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Is het besluit van de VVE om een hekwerk te plaatsen nietig? Beheer door de VVE. Afbakening van parkeerplaatsen.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE om een hekwerk te plaatsen nietig? Beheer door de VVE. Afbakening van parkeerplaatsen.

VVE. Kort geding. Vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. Belangenafweging.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Kort geding. Vordering tot uitschakelen airco wegens geluidsoverlast. Belangenafweging.

VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Toestemming geweigerd voor rookgasafvoer via gemeenschappelijke ventilatieschacht. Uitleg van het splitsingsreglement. Procesrecht. Samenhangende vorderingen.

Verhuur van een appartement toegestaan? Uitleg van de splitsingsakte. Verbod op kamerverhuur?

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verhuur van een appartement toegestaan? Uitleg van de splitsingsakte. Verbod op kamerverhuur?

VVE. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. Bevoegdheid van dezelfde rechter om oordeel te geven over een vernietigbaar en een nietig besluit. Kan in de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter beide aan de orde worden gesteld?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Procesrecht. Samenhangende vorderingen. Bevoegdheid van dezelfde rechter om oordeel te geven over een vernietigbaar en een nietig besluit. Kan in de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter beide aan de orde worden gesteld?

VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een splitsingsreglement. Beheer. Is het aanbrengen van vernieuwingen een beheerstaak van de VVE?

VVE. Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder? Geuroverlast? Juridisch kader. Maatstaf.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Kort geding. Burengeschil. Onrechtmatige hinder? Geuroverlast? Juridisch kader. Maatstaf.

VVE. Weigering tot het geven van toestemming van verbouwing. Machtiging achteraf door rechter voor renovatie van het dak?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Weigering tot het geven van toestemming van verbouwing. Machtiging achteraf door rechter voor renovatie van het dak?

VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Nietig of vernietigbaar besluit? Is gedeelte voor privégebruik of een gemeenschappelijke zaak? Balkon en terras. Splitsingstekening. Bevoegdheid kantonrechter bij samenhangende vorderingen.

VVE. Verwijdering van een dakgoot. Bouwvergunning. Omgevingsvergunning. Privaatrechtelijke belemmering?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verwijdering van een dakgoot. Bouwvergunning. Omgevingsvergunning. Privaatrechtelijke belemmering?

VVE. Schade na lekkage. Wie betaald de kosten?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Schade na lekkage. Wie betaald de kosten?

VVE. Uitleg van een mondeling VVE-besluit. Haviltex. Uitbouw van het souterrain.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een mondeling VVE-besluit. Haviltex. Uitbouw van het souterrain.

De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor De verplichting tot nakoming van besluiten van de VVE. Vernietiging van een besluit van de VVE.

VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Lidmaatschap van een VVE. Verplichting om bijdragen te betalen. Gemeenschappelijke kosten. Incasso.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie