Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het appartementsrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 3 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen. Op grond van artikel 5:130 jo. artikel 2:15 BW is een besluit vernietigbaar indien het strijdig is met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de vergadering van eigenaars en de wijze van totstandkoming van besluiten regelen, dan wel in strijd is met het huishoudelijk reglement, of met de redelijkheid en billijkheid die [...]

Vernietiging besluit VVE over verwijdering van zonwering en van rolluiken?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging besluit VVE over verwijdering van zonwering en van rolluiken?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 22 augustus 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot de vernietiging van een besluit van de VVE over de verwijdering van een zonwering en van rolluiken. Een VVE-besluit is vernietigbaar als het naar inhoud of totstandkoming in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Toetsingsmaatstaf is de vraag of de VVE bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen van de VVE en haar leden in redelijkheid en naar billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Bij de [...]

Besluit van VVE tot een balkonuitbreiding als uitbouw nietig of vernietigbaar?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit van VVE tot een balkonuitbreiding als uitbouw nietig of vernietigbaar?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 26 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot een balkonuitbreiding op een uitbouw nietig of vernietigbaar was. Verzoekers stellen primair dat de inhoud van het Besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW wordt vereist, reden waarom vernietiging van het Besluit wordt verzocht. Subsidiair voeren verzoekers aan dat het Besluit is genomen in strijd met artikel 5:50 BW en dus ook in strijd met het Reglement [...]

Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 september 2019 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van een verzoek tot de vernietiging van een besluit van de VvE op grond van artikel 5:130 [...]

Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE tot verwijdering van zonpanelen in strijd was met de redelijkheid en [...]

VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 26 juli 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van de splitsingsakte ten aanzien van een horecaverbod. Met betrekking tot de gevraagde verklaring voor recht heeft [...]

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters in strijd was met het splitsingsreglement. [...]

VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan over het onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten in het appartementsrecht, over de uitleg van de splitsingsakte en de [...]

Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte ten aanzien van het gebruik en besteminning van een berging. In dit geding hebben [...]

Oudere blog items

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Vervangende machtiging van rechter voor een verbouwing? Vernietiging van het besluit van de VVE?

Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Geschil tussen appartementseigenaren over een verbouwing. Bouwstop? Strijd met de splitsingsakte? Misbruik van recht?

Onrechtmatige daad VVE door weigering toestemming te verlenen tot aanleg rookkanaal ten behoeve van open haard in een van de appartementen? Kwalitatief recht?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad VVE door weigering toestemming te verlenen tot aanleg rookkanaal ten behoeve van open haard in een van de appartementen? Kwalitatief recht?

VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Betaling van de onderhoudskosten. Aanmaning. Verzuim? Rentevergoeding.

Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

17 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg splitsingsakte. Ondanks bestemming “woning” toch (commerciële) verhuur voor korte periodes toegestaan?

VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Uitleg van een splitsingsakte. Behoort het balkon tot de gemeenschappelijke gedeelten? Redelijkheid en billijkheid.

Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE tot afwijzing van het aanbrengen van een terrasoverkapping vernietigbaar? Vervangende toestemming. Architectonisch uiterlijk.

VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

27 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

21 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

6 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

25 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

2 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Vervangende machtiging van de rechter tot wijziging van de akte van splitsing.

VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

8 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie