Modelreglement

De akte van splitsing moet ook een reglement inhouden, hetgeen een zogenaamd modelreglement kan zijn. In 1973, 1983, 1992 en 2006 zijn modelreglementen opgesteld. Als advocaten kennen wij deze modelreglementen uiteraard goed en wij kunnen u helpen om de verschillende bepalingen in het licht van de jurisprudentie uit te leggen. Als u vragen heeft, bel ons: 020- 7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Modelreglement VVE: Witte boekje/ gele boekje/ rode boekje

In de loop der jaren zijn er verschillende modelreglementen in omloop gekomen, die vaak worden aangeduid met de verschillende kleuren zoals het “witte boekje”, het “blauwe boekje” en het “gele boekje”. Er zijn verschillen tussen de reglementen uit de diverse jaren, dus het is belangrijk dat u de reglementen goed bestudeert.  Als u vragen heeft, bel ons: 020- 7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Wet over Modelreglement VVE

Artikel 5:112 BW bepaalt wat een reglement moet inhouden. In dit artikel kunt u ook lezen dat het regelement een regeling kan inhouden omtrent het gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten. Indien bijvoorbeeld de eigenaar van dit privé gedeelte deze regels niet naleeft kan de VVE hiertegen optreden. Met deze welstandsbepalingen kan de VVE een zeker toezicht uitoefenen op de toelating van nieuwe bewoners. Wij kunnen als advocaat u hierover adviseren. Als u vragen heeft, bel ons: 020- 7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Reglement VVE: inhoud

De volgende onderwerpen vindt u in een modelreglement van een VVE:

Huishoudelijk reglement

Naast het modelreglement kan een VVE een huishoudelijk reglement opstellen. Daarin kan de VVE bijvoorbeeld regelen hoe gemeenschappelijke ruimten moeten worden gebruikt. Daarbij is het verstandig als de VVE in de akte van splitsing kijkt wat er mogelijk is. U kunt het huishoudelijk reglement ook inschrijven. Als u vragen heeft, bel ons: 020- 7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Advocaat VVE

De advocaten van Brenner  hebben veel ervaring als advocaat. Zij hebben als advocaat opgetreden in meerdere zaken over de diverse modelreglementen. Mocht u vragen hebben over de uitleg van de modelreglementen dan kunt u contact met hen opnemen: 020-7400521.