Splitsingsakte VVE

Bij het onderdeel “appartementsrecht en VVE” is reeds uitgelegd dat een appartementsrecht ontstaat door splitsing. Deze splitsing in appartementsrechten geschiedt door middel van een notariële akte, de zogenaamde ‘splitsingsakte’. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers en kunt u derhalve ook inzien. Aan de akte is een tekening gehecht waarin de begrenzing van de verschillende gedeelten van het gebouw staan aangegeven. Hierop kunt u zien welke delen van het pand gemeenschappelijk zijn en welke privé. Ook deze tekening kunt u derhalve inzien. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Splitsingsakte: inhoud

Als advocaat weten wij hoe belangrijk het is om de splitsingsakte zeer goed te bestuderen. In de splitsingsakte vindt u meerdere onderwerpen die van belang zijn, zoals hoe het stemrecht is verdeeld en wat de rechten en plichten zijn binnen de VVE. Ook kunt u hier lezen hoe groot het aandeel in de VVE en de bijdrage is van de eigenaren in de kosten van de VVE. Meestal wordt daarvoor de oppervlakte gebruikt. Uit de breukdelen in de splitsingsakte blijkt de eigendomsverhouding en het aantal stemmen in de VVE vergadering. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Splitsingsakte: waar moet het aan voldoen

Artikel 5:111 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt waaraan de akte van splitsing moet voldoen. Zo moet de plaatselijke ligging van het gebouw worden aangegeven, een nauwkeurige omschrijving worden gegeven van de verschillende gedeelten van het gebouw en de appartementseigenaar worden vermeld. Daarbij zal verwezen worden naar het (model)reglement. Bij het onderdeel modelreglement vindt u hierover informatie. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Splitsingsakte wijzigen

Artikel 5: 139 BW bepaalt dat de akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars. Dat betekent dus dat als u bijvoorbeeld de bestemming van een appartement van bedrijfsruimte in woonruimte wilt wijzigen, u iedereen mee moet krijgen. Maar onze advocaat kan u ook helpen met andere mogelijkheden.

Lid 2 van dit artikel bepaalt immers dat onder bepaalde voorwaarden vier vijfde deel van de eigenaars voldoende is om de splitsingsakte te wijzigen. U zult dus moeten proberen, als u een wijziging wilt van de splitsingsakte om 80 % van de andere eigenaren mee te krijgen. Let u goed op dat u, als u de splitsingsakte wijzigt, toestemming vraagt van de beperkt gerechtigden zoals de bank, bij wijziging van de splitsingsakte. Maar stel nou dat u zelfs die 80 % niet haalt, wat dan? Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Splitsingsakte wijzigen door rechter

Indien leden van een VVE zonder redelijke grond weigeren hun medewerking te verlenen aan de wijziging van de splitsingsakte, dan kan door vervangende machtiging worden gevraagd aan de Kantonrechter. Dit verzoek moet worden gedaan door minstens de helft van het aantal stemmen in de VVE. Uiteindelijk moet u dus 51 % van de VvE-leden mee krijgen om het verzoek in te dienen. Daarnaast zult u het begrip ‘redelijke grond’ goed moeten invullen. Maak dus het voorstel dat u doet zo redelijk mogelijk, zodat het voor een Kantonrechter eenvoudig wordt het verzoek toe te wijzen. Onze advocaat heeft veel ervaring met verzoeken om de splitsingsakte te wijzigen en kan ervoor zorgen dat u grote kans maakt dat de kantonrechter uw verzoek honoreert. Uiteraard staat onze advocaat ook de tegenstemmers bij met juist argumenten waarom de wijziging onredelijk is. Bel onze advocaat VvE: 020-7400521.

Bij verandering van de begrenzing van privé-gedeelten zijn slechts twee eigenaars of een eigenaar met meerdere appartementen, nodig. Daarnaast kent artikel 5: 144 BW een mogelijkheid de splitsingsakte door de rechter te laten wijzigen of opheffen. Bel ons als u een vraag heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Advocaat voor de VVE in Amsterdam

De advocaten van Brenner hebben veel ervaring als advocaat VVE. Zij hebben als advocaat opgetreden in meerdere zaken over een splitsingsakte, zoals over de mogelijkheid van wijziging van de splitsingsakte. Mocht u vragen hebben over een splitsingsakte dan kunt u contact met hen opnemen: 020-7400521.