toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

VVE. Verzoek tot machtiging van rechter tot verbouwing van de loggia. Architectonisch aanzicht. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Limburg heeft op 23 januari 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging van de rechter om een inpandige niet vergunning-plichtige verbouwing van de loggia toe te staan die van buiten niet of nauwelijks zichtbaar is en die geen invloed heeft op de constructie van het appartementencomplex. Precedentwerking? Architectonisch [...]

Door | 8 februari 2019

VVE. Verbod betreden dakterras. Handhaving. Kosten van het slot.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over het handhaven van een verbod tot het betreden van het dakterras van het appartement en over de kosten van de handhaving van het verbod. De grief heeft betrekking op de kosten van een door de VvE aangebracht slot op de [...]

Door | 2 februari 2019

Procesbevoegdheid. Procederen namens de VVE. Machtiging van de VVE. Machtiging van de rechter. Ontvankelijkheid.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 januari 2019 uitspraak gedaan over het procederen namens de VVE. De voorzitter procedeert namens de VvE. De VvE wordt echter niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, omdat geen machtiging aan de ledenvergadering of aan de kantonrechter (artikel 5:121 BW) is gevraagd voor het mogen procederen. De [...]

Door | 25 januari 2019

Wijziging splitsingsakte. Bestemmingswijziging. Hinder en overlast? Nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit van de VVE. Welke rechter is bevoegd?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 januari 2019 uitspraak gedaan over een wijziging van de splitsingsakte bij het wijzigen van de bestemming in de akte van splitsing. De kantonrechter zal omwille van de overzichtelijkheid van deze beschikking eerst ingaan op de bevoegdheid en daarna het verzoek tot wijziging van de splitsingsakte [...]

Door | 17 januari 2019

Ontbreken van een procesvolmacht VvE? Juridisch eigendom appartementsrecht.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE over een procesvolmacht beschikte en over het juridische eigendom van een appartementsrecht. Appellante en appellant zijn echtelieden. Appellant heeft het appartement op een veiling gekocht, maar de levering heeft plaatsgevonden aan appellante. Ontbreken van een [...]

Door | 13 januari 2019

Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 december 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Was de verhuur aan studenten onrechtmatig? Eiseres is eigenaar en bewoner van het appartementsrecht in A. Gedaagde is eigenaar van het bovengelegen appartement. De beide appartementsrechten zijn ontstaan doordat eiseres het gehele pand bij een [...]

Door | 6 januari 2019

Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 september 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het verhuren van een appartement in strijd was met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur. Bij notariële akte van splitsing van 24 oktober 2007 (hierna: de splitsingsakte) is het pand te A [...]

Door | 23 december 2018

Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of bij structurele overlast in een appartement een contactverbod gepast was. De rechter heeft tien verboden opgelegd aan een vrouw die haar onderbuurman voortdurend het leven zuur maakte. Zo mag de vrouw bijvoorbeeld geen nieuwe sloten meer aanbrengen op [...]

Door | 12 december 2018

Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het verhuren van een appartement via AirBnB. De gemeente Amsterdam heeft terecht een boete van 13.500 euro opgelegd aan een Amsterdammer die zijn woning via AirBnB aan toeristen had verhuurd. Het pand is onderverdeeld in twee appartementsrechten. Het appartementsrecht met huisnummer [...]

Door | 7 december 2018