toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE op grond van de redelijkheid en billijkheid. Vernietiging van het besluit van de VVE? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE. De verzoeken van appellanten in eerste aanleg richtten zich op vernietiging [...]

Door | 21 april 2019

Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Overijssel heeft op 9 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de besluiten van de VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig waren? Was het besluit van de VVE in strijd met het Modelreglement? De kantonrechter zal allereerst beoordelen of hij [...]

Door | 12 april 2019

Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan over een klacht van de VVE tegen een notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht bij de verkoop van een appartement. Klaagster stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht van [...]

Door | 6 april 2019

VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over het plaatsen van een scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte van een appartement. Was het besluit van de VVE tot verwijdering vernietigbaar? In dit geding heeft geïntimeerde om vernietiging verzocht van het besluit van de VvE van 15 augustus 2017 en [...]

Door | 27 maart 2019

VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 maart 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte van het appartementsrecht van twee leden. Bij verweerschrift in hoger beroep is door de VvE en belanghebbende onder meer betoogd dat de daken op de eerste verdieping tot de privégedeelten van de appartementsrechten (A) 2 [...]

Door | 25 maart 2019

Toetsing van de nietigheid van een besluit van de VVE. Gehele of partiële nietigheid van het besluit?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE geheel of slechts partieel nietig verklaard moest worden. De grief is gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat het besluit van 3 december 2014 (geheel) nietig is. In de toelichting op [...]

Door | 14 maart 2019

Appartementsrecht. Onrechtmatige daad begaan door de VVE? Overdracht van het appartementsrecht. Vereniging tot verlening van diensten.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE onrechtmatig gehandeld had. Vordering van appartementseigenaar van een serviceflat tegen de Vereniging tot verlening van diensten (VvD) aan de bewoners van de serviceflat uit onrechtmatige daad omdat deze Vereniging ten onrechte beletsels heeft opgeworpen tegen [...]

Door | 10 maart 2019

VvE. Opschortingsrecht? Verrekening? Appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Noodzakelijk te nemen besluiten.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 februari 2019 uitspraak gedaan over het appartementsrecht. Het appartementsrecht is een bijzondere vorm van gemeenschap. Gedaagde heeft niet betwist dat hij als eigenaar van het appartement van rechtswege lid is van de VvE en uit hoofde van dit lidmaatschap is gehouden tot hoofdelijke betaling van [...]

Door | 2 maart 2019

Weigering toestemming VvE vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast en hinder in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de weigering van het geven van toestemming door de VvE voor wijzigingen vanwege beoogd gebruik van horeca en mogelijke overlast in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Weigering in strijd met artikel 2:8 BW, vervangende machtiging [...]

Door | 21 februari 2019