toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

Vernietiging besluit VVE? Toetsing. Belangenafweging. Mocht de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 3 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE de eigenaren van een appartement op de begane grond toestemming weigeren een aanbouw te bouwen. Op grond van artikel 5:130 jo. artikel 2:15 BW is een besluit vernietigbaar indien het strijdig is met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid [...]

Door | 14 oktober 2019

Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 september 2019 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van een verzoek tot de vernietiging van een besluit van de VvE op grond van artikel 5:130 lid 2 BW. Aanvang van de termijn tot vernietiging. Besluit verwijdering pergola in strijd met de redelijkheid en billijkheid? Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging besluit VvE [...]

Door | 24 september 2019

Vereniging van eigenaars van huisjes in vakantiepark. Zonpanelen. Besluit tot verwijdering van de zonpanelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE tot verwijdering van zonpanelen in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Deze procedure gaat over vakantiehuisjes in een bungalowpark. Het park bestaat uit 35 luxe recreatiewoningen. Voor het beheer van het park en de gemeenschappelijke [...]

Door | 16 september 2019

VVE. Verklaring voor recht. Horecaverbod. Uitleg van de splitsingsakte.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 26 juli 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van de splitsingsakte ten aanzien van een horecaverbod. Met betrekking tot de gevraagde verklaring voor recht heeft de advocaat van de appartementseigenaar aangevoerd dat deze niet in een verzoekschriftprocedure kan worden verzocht. De verklaring voor recht is geregeld in artikel 3:302 Burgerlijk [...]

Door | 9 september 2019

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van het splitsingsreglement. Het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is in strijd met het splitsingsreglement.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het nieuwe afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters in strijd was met het splitsingsreglement. Uitleg van het splitsingsreglement. De grief in hoger beroep houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de sinds 2007 gehanteerde wijze van [...]

Door | 1 september 2019

VVE. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten. Uitleg van de akte van splitsing. Is het besluit van de VvE nietig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan over het onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privé gedeelten in het appartementsrecht, over de uitleg van de splitsingsakte en de vraag of het besluit van de VVE nietig was. De advocaat van de appartementseigenaar heeft aangevoerd dat het besluit van de VvE ter zake vernieuwing [...]

Door | 26 augustus 2019

Appartementsrecht. Uitleg van de splitsingsakte. Gebruik en bestemming van een bergruimte.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte ten aanzien van het gebruik en besteminning van een berging. In dit geding hebben de appartementseigenaren een aantal vorderingen tegen een andere appartementseigenaar ingesteld die alle berusten op de stelling dat zij al jarenlang veel geluidshinder ervaren van de [...]

Door | 18 augustus 2019

VVE aansprakelijk voor opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor de opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico bij waterschade? Inlichtingenplicht. Causaal verband. Geïntimeerde is (mede)eigenaar van het appartementsrecht met betrekking tot de woning. Als zodanig is hij lid van de VvE. Aanvankelijk was het [...]

Door | 11 augustus 2019