toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

VvE. Vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Wijziging van de splitsingsakte?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over een vordering tot nakoming van de splitsingsakte. Was een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk? De advocaat van eiseres vordert op grond van deze splitsingsakte nakoming van enkele verplichtingen, te weten het opstellen van een begroting voor jaarlijkse kosten en een reservering voor groot onderhoud, [...]

Door | 18 december 2019

Is het besluit van de VVE tot vervanging van de puien en kozijnen van de appartementen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot vervanging van de puien van de appartementen in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Niet betwist is dat eiseres tijdig, binnen een maand na kennisneming van het besluit van 11 maart 2019, het onderhavige [...]

Door | 11 december 2019

Appartementsrecht. VVE. Welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag welke regels kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement. In het kader van het tussen partijen gevoerde debat staat allereerst de vraag centraal of, en onder welke omstandigheden en voorwaarden in een huishoudelijk reglement (HR) regels dan wel beperkingen gesteld mogen en [...]

Door | 3 december 2019

VVE. Is het algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een algeheel verbod in het huishoudelijk reglement op het houden van honden en katten in privégedeelten nietig was. Het hof stelt voorop dat ingevolge art. 5:130 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) juncto art. 2:15 BW een appartementseigenaar aan de kantonrechter kan [...]

Door | 25 november 2019

Besluit VVE nietig? Besluit in strijd met de splitsingsakte? Toestemming vereist voor het aanbrengen van grotere balkons?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE nietig was op grond van strijdigheid met de splitsingsakte. De appartementseigenaren voeren aan dat voor het aanbrengen van grotere balkons op de eerste, tweede en derde verdieping een wijziging van de splitsingsakte en -tekening nodig is, [...]

Door | 20 november 2019

VVE. Is het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten? Toestemming. Wijziging van de splitsingsakte. Vereiste meerderheid.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het besluit van de VVE over de extra bouwlaag ten onrechte opgeknipt was in twee afzonderlijke besluiten van de VVE. Appellanten menen dat het besluit over de extra bouwlaag ten onrechte is opgeknipt in twee afzonderlijke besluiten: een besluit tot het [...]

Door | 12 november 2019

VVE. Verbod het appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren rechtsgeldig? Wordt er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 september 2019 uitspraak gedaan over een verbod om een appartement gedeeltelijk als B&B te verhuren. Werd er in strijd gehandeld met de in de splitsingsakte neergelegde bestemming van bewoning? De VvE heeft in eerste aanleg in conventie gevorderd een verklaring voor recht dat appellant in strijd handelt met de [...]

Door | 5 november 2019

VVE. Wijziging splitsingsakte noodzakelijk wegens verbouwing en uitbouw? Goederenrechtelijke wijziging? Besluit VVE nietig?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk was wegens een verbouwing en een uitbouw. De rechter ziet aanleiding als eerste het beroep op nietigheid wegens strijd met de splitsingsakte te behandelen. Volgens de appartementseigenaar is besluit onverenigbaar met de in de [...]

Door | 29 oktober 2019