Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

Appartementsrecht. Verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE. Gemeenschappelijke tuin. Redelijkheid en billijkheid. Hinder? Overlast?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 31 juli 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE in verband met een gemeenschappelijke tuin. In deze zaak gaat het om de vraag of het besluit dat de VvE heeft genomen op 28 mei 2019 over de inrichting van de gemeenschappelijke tuin van [...]

Door | 18 oktober 2020

Appartementsrecht. VVE. Vordering tot verwijdering van balkons. Privacy. Uitzicht. Hinder.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 augustus 2020 in kort geding uitspraak gedaan over een vordering tot verwijdering van balkons op grond van artikel 5:50 BW. Eisers zijn woonachtig in twee naast elkaar gelegen panden. Eisers zijn eigenaar van het appartementsrecht van de woningen. R is eigenaar van de zes appartementen. De appartementen zijn gelegen [...]

Door | 12 oktober 2020

Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 september 2020 uitspraak gedaan over de termijn van de hoger beroep voor verzoeken tot vernietiging van een VVE-besluit. De vraag die in deze zaak voorligt, is of verzoekster ontvankelijk is in haar hoger beroep. Appartementsrecht. Procesrecht. Overschrijding van de hoger beroepstermijn voor een verzoek tot vernietiging van een VVE-besluit. [...]

Door | 4 oktober 2020

Appartementsrecht. Vergunning voor een zomerterras bij een restaurant. Is de vergunning in strijd met de APV verleend? Overlast of hinder?

De Rechtbank Den Haag heeft op 10 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vergunning voor een zomerterras voor een appartement afgegeven had mogen worden. Belanghebbenden zijn eigenaren van het pand waarin het restaurant is gevestigd. Het terras bevindt zich op eigen grond van belanghebbenden. Het terras bevindt zich niet op een binnenplaats, [...]

Door | 28 september 2020

Appartementsrecht. Schadevergoeding vanwege gebrek in buitengevel. VVE aansprakelijk? Gemeenschappelijk gedeelte?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de VVE aansprakelijk was voor een gebrek in de buitengevel van het appartement. Beoordeeld moet worden of de VvE aansprakelijk is voor de door eiseres geleden vochtschade en de door eiseres gemaakte expertisekosten. Daarvoor moet bepaald worden of er sprake is [...]

Door | 21 september 2020

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van splitsingsstukken. Behoort een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privé-gedeelte?

De Rechtbank Gelderland heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een dakterras tot het gemeenschappelijk deel of tot het privédeel behoorde. Eiseres voert aan dat in de splitsingstekening een gedeelte van het dak ter plaatse van de derde verdieping van het appartementencomplex, het zogenoemde “vierkant”, is begrensd met een “dunne lijn”, [...]

Door | 15 september 2020

Appartementsrecht. VVE. Zijn de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte opgelegd?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de door de VVE gevorderde boetes conform de splitsingsakte waren opgelegd. De VvE vordert op verschillende gronden boetes. Zij vordert in verband met het gebruik van de bungalow voor permanente bewoning een boete van € 100,- per dag op grond van [...]

Door | 7 september 2020

Appartementsrecht. VVE. Permanente bewoning toegestaan? Gedoogregeling?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of permanente bewoning van een appartement door de VVE was toegestaan Tussen partijen is niet in geschil dat permanente bewoning van de bungalow van gedaagden volgens de geldende regels niet is toegestaan. Evenmin staat ter discussie dat gedaagden zijn bungalow desondanks in [...]

Door | 1 september 2020

Appartementsrecht. Procederen door of namens de VVE. Ontvankelijkheid. Machtiging. Bevoegdheid. Splitsingsakte.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een ingestelde rechtsvordering namens de VVE op grond van de splitsingsakte de uitdrukkelijke machtiging van de vergadering behoefte. Het meest verstrekkende verweer van gedaagden is dat het door of namens de vergadering instellen van een rechtsvordering op grond van artikel 40 [...]

Door | 24 augustus 2020

VVE. Toestemmingvereiste VVE. Was toestemming VVE nodig om een draagmuur weg halen? Nietig besluit? Vernietigbaar besluit?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 juli 2020 uitspraak gedaan over of de toestemming van de VVE noodzakelijk was om een draagmuur in een appartement te verwijderen Verzoeker verzoekt het besluit van 19 december 2019 op grond van artikel 5:130 jo. 2:14 en 2:15 Burgerlijk Wetboek (BW) nietig te verklaren dan wel te vernietigen en [...]

Door | 20 augustus 2020