toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

VVE. Verzoek tot wijziging van de splitsingsakte omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Kostenvergoeding.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot wijziging van de splitsingsakte op grond van artikel 5:144 BW omdat het terras niet was opgenomen in de splitsingsakte. Verzoekers hebben aan hun verzoek ex artikel 5:144 BW ten grondslag gelegd dat ten onrechte niet in de splitsingsakte [...]

Door | 27 mei 2019

Is het besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor plaatsing van een ontgeuringsinstallatie op het dak nietig of vernietigbaar? Hinder? Geluidsoverlast?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een besluit van de VVE tot het niet verlenen van toestemming voor het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie op een plat dak nietig of vernietigbaar was. In eerste aanleg heeft de appartementseigenaar primair verzocht het besluit nietig te verklaren, [...]

Door | 17 mei 2019

VVE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte. Onjuiste afmetingen. Besluit van VVE in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VvE op grond van artikel 5:130 BW. De VvE wil niet meewerken aan de wijziging van de splitsingsakte, terwijl de afmetingen van verzoekers appartement niet juist waren vermeld. Naar de mening van de [...]

Door | 10 mei 2019

Kort geding over een besluit VvE waarbij appartementseigenaren worden gebonden aan de plaatsing van een bepaald merk en type ketel.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Gelderland heeft op 1 maart 2019 In kort geding uitspraak gedaan over een besluit van een VvE waarbij appartementseigenaren werden gebonden aan het plaatsen van een bepaald merk en type ketel. Het meest verstrekkende verweer dat gedaagde heeft opgeworpen is dat het bestuur van de vereniging niet bevoegd is [...]

Door | 4 mei 2019

Appartementsrecht met woonappartementen en bedrijfsruimte. Uitleg van de splitsingsakte. Op het dak geplaatste koelunits van een supermarkt. Toestemming van de VVE vereist? Buitengevel. Architectonische uiterlijk.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de toestemming van de VVE vereist was voor de plaatsing van koelunits van een supermarkt op het dak van het appartement. Kort gezegd gaat het bij de uitleg van de splitsingsakte om de in de splitsingsstukken [...]

Door | 27 april 2019

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid? Vernietiging van het besluit? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van de VVE op grond van de redelijkheid en billijkheid. Vernietiging van het besluit van de VVE? Dakopbouw. Zonwering. Toestemming van de VVE. De verzoeken van appellanten in eerste aanleg richtten zich op vernietiging [...]

Door | 21 april 2019

Besluiten VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig? Besluit in strijd met het Modelreglement? Samenhang van de vorderingen en de bevoegdheid van de rechtbank.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Overijssel heeft op 9 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de besluiten van de VvE tot het aangaan van een Energiebespaarlening en de verhoging van de servicekosten nietig waren? Was het besluit van de VVE in strijd met het Modelreglement? De kantonrechter zal allereerst beoordelen of hij [...]

Door | 12 april 2019

Koop van een appartement. Klacht VVE tegen de notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht. Depot. Derdengelden.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan over een klacht van de VVE tegen een notaris. De VVE stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht bij de verkoop van een appartement. Klaagster stelt dat de notaris in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheidsplicht van [...]

Door | 6 april 2019

VVE. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Vernietiging besluit VvE wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan over het plaatsen van een scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte van een appartement. Was het besluit van de VVE tot verwijdering vernietigbaar? In dit geding heeft geïntimeerde om vernietiging verzocht van het besluit van de VvE van 15 augustus 2017 en [...]

Door | 27 maart 2019

VVE met twee leden. Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening. Vernietiging besluit VVE?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 maart 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte van het appartementsrecht van twee leden. Bij verweerschrift in hoger beroep is door de VvE en belanghebbende onder meer betoogd dat de daken op de eerste verdieping tot de privégedeelten van de appartementsrechten (A) 2 [...]

Door | 25 maart 2019