toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. Hij voert meerdere procedures voor VvE’s en verschillende leden van VvE’s, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Hij heeft ervaring met het vernietigen van besluiten van VvE’s, maar hij staat ook Vv’s bij juist om dit tegen te houden. Hij adviseert en procedeert ook onder andere over de vraag of een op- of aanbouw mogelijk is of over de wijziging van een splitsingsakte. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. In sommige gevallen is een minnelijke regeling echter niet mogelijk, zodat moet worden geprocedeerd. Toon heeft zeer ruime ervaring in procesvoering op het gebied van VvE’s. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten in Amsterdam. In 2007 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht.
https://www.advocatenkantoorvve.nl/advocaten/mr-toon-kool/

Uitleg van de splitsingsakte. Onrechtmatige verhuur appartement aan studenten?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 december 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een splitsingsakte. Was de verhuur aan studenten onrechtmatig? Eiseres is eigenaar en bewoner van het appartementsrecht in A. Gedaagde is eigenaar van het bovengelegen appartement. De beide appartementsrechten zijn ontstaan doordat eiseres het gehele pand bij een [...]

Door | 6 januari 2019

Is verhuur van appartement in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 september 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het verhuren van een appartement in strijd was met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van kamerverhuur. Bij notariële akte van splitsing van 24 oktober 2007 (hierna: de splitsingsakte) is het pand te A [...]

Door | 23 december 2018

Appartementsrecht. Structurele hinder en overlast. Contactverbod?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of bij structurele overlast in een appartement een contactverbod gepast was. De rechter heeft tien verboden opgelegd aan een vrouw die haar onderbuurman voortdurend het leven zuur maakte. Zo mag de vrouw bijvoorbeeld geen nieuwe sloten meer aanbrengen op [...]

Door | 12 december 2018

Appartementsrecht. Boete voor verhuur appartement aan toeristen. Huisvestingswet. Onttrokken aan de woningvoorraad?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het verhuren van een appartement via AirBnB. De gemeente Amsterdam heeft terecht een boete van 13.500 euro opgelegd aan een Amsterdammer die zijn woning via AirBnB aan toeristen had verhuurd. Het pand is onderverdeeld in twee appartementsrechten. Het appartementsrecht met huisnummer [...]

Door | 7 december 2018

VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen.

VVE. Vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Geluidoverlast door werkzaamheden? Verandering van het architectonisch uiterlijk? Machtiging VVE voor het instellen van rechtsvorderingen. Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vervangende machtiging kantonrechter ex artikel 5:121 BW. Partijen verschillen in dit geding in de kern van mening [...]

Door | 29 november 2018

Verdeling eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert regie bij de verdeling: spoorboekje voor taxatie en overdracht. Waardering appartement. Toedeling of verkoop aan een derde.

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een eenvoudige gemeenschap ten aanzien van appartementsrecht. Rechter voert de regie bij de verdeling. Spoorboekje voor taxatie en overdracht. Partijen zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten en [...]

Door | 22 november 2018

Nietig besluit VVE? Uitleg van splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 27 maart 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van de splitsingsakte: behoort de vloer van de begane grond tot de gemeenschappelijke gedeelten? De appartementseigenaar heeft zich tot de kantonrechter gewend met een aantal verzoeken, waarna de VvE daartegen verweer heeft gevoerd en van haar kant enige [...]

Door | 17 november 2018

Wie moet kosten van het onderhoud van het dak van het balkon betalen: appartementseigenaar of de VvE?

Van onze advocaat VVE. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag wie de kosten van het onderhoud van het dak van het balkon moet betalen: de appartementseigenaar of de VvE? Het gaat in deze zaak, kort gezegd, om de volgende feiten. Verzoekers zijn ieder appartementseigenaar en als zodanig [...]

Door | 8 november 2018

Geschil tussen appartementseigenaren. Geluidhinder. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing.

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2018 uitspraak gedaan over een geschil tussen appartementseigenaren. Vloerbedekking in strijd met splitsingsakte (en modelreglement)? Kamerverhuur toegestaan? Uitleg akte van splitsing. Harde vloerbedekking Aan de gevorderde veroordeling van gedaagde de harde voerbedekking te verwijderen, heeft eisers het volgende ten grondslag gelegd. Uit artikel 17 [...]

Door | 1 november 2018

Uitleg van splitsingsakte. Onverschuldigde betaling? Onrechtmatig handelen van VVE?

Van onze advocaat VVE. De Rechtbank Gelderland heeft op 28 februari 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van de akte van splitsing. Geen onverschuldigde betaling noch onrechtmatig handelen VVE. Vordering en verklaring voor recht afgewezen. De VvE legt aan haar vorderingen ten grondslag dat VvE Parkeerkelder ten onrechte te veel kosten bij (onder andere) VvE [...]

Door | 26 oktober 2018