De vergadering van de VVE

Stel de VVE heeft een besluit genomen dat u niet bevalt. Of stel de VVE heeft een besluit genomen dat u juist wel bevalt, maar een lid van de VVE dient een verzoek in bij de kantonrechter om het besluit te vernietigen. In beide gevallen kan onze advocaat u helpen om de zaak te winnen. Daarbij zal onze advocaat eerst onderzoeken of de vereniging van eigenaars heeft voldaan aan alle formele aspecten van een vergadering. Vaak kan reeds op grond van een formele fout een besluit van de VvE sneuvelen. Bel onze advocaat VVE als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Algemene regels van de VVE

Op onze website kunt u op meerdere plaatsen de algemene regels vinden van de VvE. Zo kunt u lezen wat een splitsingsakte is en hoe belangrijk deze akte voor de VVE is. Ook kunt u lezen wat u heeft aan het modelreglement en de regels van de VVE die daarin staan. Deze regels zijn ook van belang om te bepalen of de vergadering van de VVE een juist besluit heeft genomen. Bel onze advocaat VVE als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via ons contactformulier.

De vergadering van de VVE

Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars, zo bepaalt de wet. Als u appartementseigenaar bent kan u dus niet zomaar de toegang tot de vergadering worden ontzegd. Aan de vergadering van de VVE komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen zijn opgedragen. Meestal kent de VVE nog een voorzitter, die de vergadering leidt en een bestuur dat de besluiten van de vergadering uitvoert. Maar de macht en bevoegdheid om besluiten te nemen ligt dus bij de vergadering van de VVE en daarom is de vergadering zo belangrijk. Bel onze advocaat VVE als u vragen heeft over de vergadering van de VVE: 020-7400521.

De stemming in de vergadering van de VVE

Iedere appartementseigenaar heeft stemrecht in de vergadering van de VVE. Als u wilt weten hoeveel stemmen u heeft in de vergadering, kunt u in de splitsingsakte kijken. Onze advocaat kan dat ook voor u doen. Besluiten worden in de vergadering genomen bij volstrekte meerderheid (dat wil zeggen de helft plus 1), tenzij in de wet, de splitsingsakte of het reglement een andere meerderheid is voorgeschreven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de wijziging van de splitsingsakte. Bel onze advocaat VVE als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Advocaat VVE

De advocaten van Brenner  hebben veel ervaring als advocaat. Zij hebben als advocaat opgetreden in meerdere zaken over besluiten van een vergadering van een vereniging van eigenaars. Bel onze advocaat VVE als u vragen heeft: 020-7400521 of stel uw vraag via ons contactformulier.