Vervangende machtiging Kantonrechter

Voor bepaalde handelingen heeft u als eigenaar van een appartement medewerking of toestemming nodig van de VVE of haar leden. Indien de VVE weigert haar toestemming te geven, kunt u deze toestemming laten vervangen door een machtiging van de Kantonrechter. U moet daarvoor een verzoek indienen. Vaak wordt dit verzoek gecombineerd met een verzoek tot vernietiging van een besluit van de VVE. Wij kunnen u als advocaat VVE in Amsterdam helpen bij beide verzoeken. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Wanneer vervangende machtiging VVE?

Artikel 121 van Boek 5 biedt u deze mogelijkheid om vervangende machtiging te vragen van de Kantonrechter. Wanneer kunt u dit verzoek nu gebruiken? Een voorbeeld is een verbouwing waarbij bepaalde gemeenschappelijke zaken moeten worden gewijzigd. Indien het onredelijk is dat bepaalde leden van de VVE hun toestemming niet geven, dan kunt u met de machtiging van de Kantonrechter alsnog de verbouwing doen. Soms wil de VVE aan gemeenschappelijk of privé zaken werkzaamheden verrichten en heeft zij toestemming nodig van een lid van de VVE die de toestemming weigert. Ook dan kan dit verzoek namens de VVE uitkomst bieden. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Vervangende machtiging: redelijkheid en billijkheid en kosten

De basis van het artikel is het beginsel dat de verhouding tussen mede-eigenaars wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Een eigenaar of VVE kan dan zijn/haar toestemming niet weigeren zonder redelijke grond. Wat wel en niet redelijk is, hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Wij kunnen als advocaat de zaak goed voor u presenteren en met behulp van de jurisprudentie uw zaak zo sterk mogelijk aan de Kantonrechter voorleggen. De Kantonrechter kan daarbij op grond van artikel 121 lid 2 bepalen in welke verhouding de eigenaars een bijdrage moeten leveren. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Nadere invulling van het begrip ‘redelijke grond’

Onze advocaat  zal nog enige invulling geven aan het begrip ‘redelijke grond’. De kantonrechter hoeft het verzoek om vervangende machtiging niet marginaal te toetsen. De Kantonrechter hoeft niet alleen rekening te houden met het belang van de VVE die toestemming weigert te geven, maar ook met belang van degene die vervangende machtiging vraagt. De gronden die een VvE vaak ten grondslag legt aan haar weigering tot vervangende machtiging zijn: hinder, architectonisch uiterlijk, precedentwerking en strijd met bestemming. De jurisprudentie over (geluids)hinder is zeer feitelijk en daarom is het verstandig om te overleggen met onze advocaat VvE.
Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld de Kantonrechter bij een serre geen inbreuk op de privacy aanneemt, omdat het dak nauwelijks zichtbaar is en de afname van daglicht niet reëel, maar in het geval van een dakopbouw kan een Kantonrechter dan weer geen machtiging geven omdat er zicht is op andere privégedeelten en een beperking van het genot van vrij uitzicht.  Bij een beroep op precedentwerking moet een VvE geen algemeen beroep doen, maar per individueel geval aangeven waarom dit tot een ongewenste situatie zal leiden. Bel onze advocaat VvE als u vragen heeft over een vervangende machtiging: 020-7400521.

Vervangende machtiging: vooraf of achteraf vragen

Het verdient de voorkeur de vervangende machtiging van de Kantonrechter te vragen vóórdat u de handelingen waarvoor u geen toestemming kreeg, gaat verrichten. Het is mogelijk om in bepaalde gevallen pas toestemming achteraf te vragen als u de handelingen heeft verricht, maar dan moet er wel sprake zijn geweest van spoedeisende handelingen en bijvoorbeeld onderhoud dat geen uitstel duldt. Bel ons: 020-7400521 of stel uw vraag via het contactformulier.

Hoe gaat procedure tot het vragen van vervangende machtiging?

Onze advocaat VvE doet veel verzoeken tot vervangende machtiging, maar hoe gaat nou zo’n procedure? Stel u wilt verbouwen, heeft toestemming van de VvE nodig en die wordt geweigerd. Wat moet u dan doen? Allereerst moet u snel contact opnemen met onze advocaat VvE, want tegen een afwijzende beslissing van de VvE vergadering moet u binnen een maand een verzoek indienen om dit te vernietigen (of nietig te verklaren).

Onze advocaat dient dan voor u een verzoekschrift in om de beslissing van de VvE te vernietigen en in datzelfde verzoekschrift kan onze advocaat VvE ook een verzoek tot vervangende machtiging doen. Wij hebben veel ervaring en kunnen de juiste argumenten voor de kantonrechter naar voren brengen. Bel snel onze advocaat VvE als u een vervangende machtiging wilt: 020-7400521.

Advocaat VVE

De advocaten van Brenner  hebben veel ervaring als advocaat. Zij hebben als advocaat opgetreden in meerdere zaken over de vervangende machtiging van een Kantonrechter. Mocht u vragen hebben over de vervangende machtiging  door een Kantonrechter, dan kunt u contact met hen opnemen: 020-7400521.